Επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 7.000 εργαζομένων από την ΕΣΕΕ

Σε εξέλιξη είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης που υλοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Πρόκειται για τη Δράση «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», με στόχο την προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 7.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτόν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως 20/10/2019. Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης, θα πρέπει να:

1. Είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση, ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Είναι άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο www.esee.gr