Επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή γεωργικών συμβουλών

Στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την παροχή γεωργικών συμβουλών στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, με τροποποιητική που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, προσαρμόζονται και τα Πακέτα Συμβουλών (ΠΣ) που θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς. Τα Πακέτα Συμβουλών που επικαιροποιούνται είναι τα εξής:

Το πρώτο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1), το τέταρτο (ΠΣ4) στα είδη συμβουλών με αριθμό Σ.4.1. και Σ.4.2 και το πέμπτο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5). Πλέον, δικαιούχοι μπορούν να είναι παραγωγοί (ενεργοί γεωργοί), οι οποίοι εφαρμόζουν δράσεις που συνεχίζονται και στη νέα προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου, αλλά και όσοι εφαρμόζουν το Οικολογικό Σχήμα Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», το οποίο αφορά το Πακέτο Συμβουλών 5.