Επιμένει η οστρακοκαλλιέργεια σε δύσκολους καιρούς

Σχεδιάζουν συγκαλλιέργεια οστράκων στις λιμνοθάλασσες

Επιμένει η οστρακοκαλλιέργεια σε δύσκολους καιρούς
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η ΕΕ εισαγάγει το 1/3 των οστράκων που καταναλώνει, ήτοι 1,2 εκατ. τόνους. Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Οστρακοκαλλιεργητών ΑΜ-Θ, Νίκος Σταμούδης, υποστηρίζει ότι χρειάζεται οργάνωση της παραγωγής.

Επιμένει η οστρακοκαλλιέργεια σε δύσκολους καιρούς
Νίκος Σταμούδης, Πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Οστρακοκαλλιεργητών ΑΜ-Θ

«Οι καλλιέργειες είναι 2.000 τόνοι και περίπου 300 τόνοι είναι τα άγρια όστρακα». Προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της παράκτιας περιοχής για εκτακτική εκτροφή ευγενών οστράκων. Επίσης, συζητούν με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να πειραματιστούν στη συγκαλλιέργεια οστράκων στις λιμνοθάλασσες. «Θα εμπλουτίσουμε τα πεδία με γόνο που θα φέρουμε από εκκολαπτήρια του εξωτερικού». Δύο μέλη του συνεταιρισμού διαθέτουν κέντρα αποστολής και εξυγίανσης και κάνουν εξαγωγή σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

 

  • Μαρία Αμπατζή
-Διαφήμιση-