Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας

Με σκοπό την αποτελεσματική εμπορική προώθηση και διάθεση των προϊόντων της μέλισσας, την ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη μέλισσα, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Ν. Αττικής διοργανώνει σεμινάριο για τα μέλη του συλλόγου, αλλά και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει θέματα όπως η τυποποίηση και οι εξαγωγές μελιού, οι φορολογικές υποχρεώσεις των μελισσοκόμων, ορθή διαχείριση της παραγωγής για αποφυγή κινδύνων στο μέλι κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.