Επιπλέον διευκρινίσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ 2023

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023 και με σκοπό τη διευκόλυνση των παραγωγών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως είναι επιτρεπτές οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Προσθήκη αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, κωδ. 401

2. Στα ΑΦΜ, τα οποία μετά την κατανομή έγιναν επιλέξιμα, επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος για την παρέμβαση Π3-71 (εξισωτική) στα γενικά στοιχεία της αίτησης.