Επιστολή Βούτση, σε ομολόγους του για κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο για την αντιμετώπιση CETA, TTIP και TISA

Επιστολή Βούτση, σε ομολόγους του για κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο για την αντιμετώπιση CETA, TTIP και TISA

Πρωτοβουλία ενημέρωσης των προέδρων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων ανέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης με επιστολή του προς τους ομολόγους του, σχετικά με την Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε πρόσφατα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνήσει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών και ζητεί ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικές βελτιώσεις.  

H CETA, TTIP, TISA, είναι τρεις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, αντίστοιχα. Η πρώτη αφορά ΕΕ με Καναδά, η δεύτερη με ΗΠΑ και η 3η είναι συμφωνία Υπηρεσιών. Δεν πρόκειται δηλαδή για συμφωνία με ένα κράτος αλλά διαπραγμάτευση με 23 χώρες, που είναι ενταγμένες στον  Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). H TISA αφορά στην κυκλοφορία των υπηρεσιών και οι συμμετέχουσες χώρες αντιπροσωπεύουν το 70% του εμπορίου στον τομέα υπηρεσιών, ενώ οι άλλες δυο συμφωνίες δημιουργούν προβλήματα στα προστατευόμενα αγροτικά προϊόντα και ανοίγουν το δρόμο και για γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες εντός Ευρώπης και επιμόλυνση εδαφών. 

Ο πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοβουλίων πάνω στο ζήτημα αυτό και εκφράζει τη βούληση για τη θεμελίωση ενός ουσιαστικού διαλόγου τόσο μεταξύ των εθνικών κρατών όσο και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα αρμόδια όργανα, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση και την παρακολούθηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα επισημαίνει πως η «Επιτροπή σχεδιάζει την έκδοση μιας γνωμοδότησης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της CETA, πριν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφανθεί για το ζήτημα τον Οκτώβριο του 2016» και τονίζει πως η «Επιτροπή σχεδιάζει την έκδοση μιας γνωμοδότησης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της CETA, πριν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφανθεί για το ζήτημα τον Οκτώβριο του 2016».

Ο κ.Βούτσης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι καταστροφικές συνέπειες αυτών των συμφωνιών, για τα προστατευόμενα προϊόντα της χώρας, τις αγροτικές καλλιέργειες και τη βιοποικιλότητα σημειώνει πως «μια από τις επιδιώξεις της Επιτροπής είναι να εδραιώσει διμερή επικοινωνία με τους ευρωβουλευτές και με τα αρμόδια όργανα προκειμένου να παρακολουθεί τη διαπραγματευτική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα θέλαμε να θεμελιώσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία σχετική με τις Εμπορικές Διατλαντικές Συμφωνίες σε επίπεδο εθνικών κρατών, και την ανταλλαγή κάθε είδους σημαντικής πληροφορίας (π.χ. ψηφίσματα, γνωμοδοτήσεις κλπ.)». Για του λόγου το αληθές , ο ίδιος προεδρεύει στην εν λόγω Επιτροπή ενώ και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν με ομοϊδεάτες στην Ευρώπη , που αναμένεται να δημιουργήσουν τέτοιου είδους συμφωνίες, αν δεν αρθούν κάποια βασικά ζητήματα, όπως αυτό της Αρχής της Προφύλαξης, που εταιρίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να στρέφονται νομικά εναντίον κρατών. 

Αναφερόμενος λοιπόν στους ομολόγους του ο πρόεδρος της Βουλής καταλήγει λέγοντας ότι : «Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου σας γνωρίζω ότι θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συνεισφορά σας αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν οποιαδήποτε από τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου σας επάνω στο θέμα. Επίσης, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα εάν μπορούσατε να μας προσφέρετε τις απόψεις σας σε τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν».

Άννα Στεργίου