Επιθέσεις δέχεται ο κρητικός αμπελώνας

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου

-Διαφήμιση-

Τους εχθρούς και τις ασθένειες που προσβάλλουν τη συγκεκριμένη περίοδο την καλλιέργεια του αμπελιού στην Κρήτη καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Ευδεμίδα

Από τη μεσοπρώιμη έως και την όψιμη ζώνη του N. Χανίων, καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί. Στην πρώιμη ζώνη του N. Χανίων, παρότι καταγράφονται ακόμα συλλήψεις, η δραστηριότητα από τη δεύτερη πτήση του εντόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.

Στη μεσοπρώιμη ζώνη του Ν. Ηρακλείου, η διάρκεια της δεύτερης πτήσης εμφανίζεται παρατεταμένη με υψηλούς ακόμα πληθυσμούς και με ωοτοκίες πάνω από το όριο επιζημιότητας σε αρκετά αμπέλια. Στην όψιμη ζώνη του Ν. Ηρακλείου, η δραστηριότητα του εντόμου παραμένει αυξημένη και διαπιστώνονται πυκνές ωοτοκίες.

Στην πρώιμη ζώνη του Ν. Ηρακλείου η δεύτερη πτήση έχει ολοκληρωθεί, ενώ στην ενδιάμεση και στην Κάτω Μεσσαρά σταδιακά ολοκληρώνεται. Οι ωοτοκίες που καταγράφονται είναι από μηδενικές έως ελάχιστες, κάτω από το όριο επιζημιότητας.

Ωίδιο

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (νεαρές ρώγες σε ανάπτυξη) είναι πολύ ευαίσθητα. Το Περιφερειακό Κέντρο αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).

Τζιτζικάκι

Σε αρκετά αμπέλια εμφανίζονται δυναμικοί πληθυσμοί. Το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει τον έλεγχο της κάτω επιφάνειας 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δύο φύλλα πριν από την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετριούνται συνολικά 50 – 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Περονόσπορος

Όσον αφορά τον περονόσπορο, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και που προβλέπονται για το επόμενο διάστημα δεν ευνοούν τον μύκητα και τα σταφύλια ξεφεύγουν από τα ευαίσθητα για προσβολή στάδια.

-Διαφήμιση-