Συζητήσεις επί συζητήσεων πυροδοτεί το αμφιλεγόμενο όριο των 150 «κτηνοτροφικών μονάδων» (LSU) που πρότεινε η Κομισιόν ως μέγιστο όριο μετά το οποίο οι εκμεταλλεύσεις θα ορίζονται ως «βιομηχανικές» και, ως εκ τούτου, θα επιβαρύνονται σύμφωνα με τη νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (IED).

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI) που ψήφισαν επίσης υπέρ της αύξησης του ορίου των πουλερικών και των χοίρων που επηρεάζονται από αυτά τα σχέδια, τα βοοειδή θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα σχέδια της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών. «Το κείμενο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντιπαραγωγικό και ενθαρρύνει την τάση προς μεγαλύτερη συγκέντρωση στον αγροτικό τομέα», αναφέρει η γνωμοδότηση που συντάχθηκε από τον κεντροδεξιό ευρωβουλευτή Benoit Lutgen.

Στην κοινή τους θέση, οι αντιταχθέντες ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το πεδίο εφαρμογής αυτής της αναθεώρησης θα επιφέρει «μεγάλο διοικητικό και οικονομικό βάρος στους αγρότες που εκτρέφουν κοτόπουλα, χοίρους και βοοειδή».

Η γνωμοδότηση υποστηρίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν δίνει ένα «αδιαμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν λιγότερες δυσκολίες να επωμισθούν το πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό βάρος. Αυτό ισχύει ιδίως για τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από «αποτελεσματική μείωση των εκπομπών».

Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση προτείνει εν προκειμένω την πλήρη απομάκρυνση των ορίων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Προτείνεται, επίσης, η αύξηση των κτηνοτροφικών μονάδων εντατικής παραγωγής σε «περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά κάτω από το ίδιο υπόστεγο, περισσότερες από 2.000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (πάνω από 30 κιλά) ή σε περισσότερες από 750 θέσεις για χοιρομητέρες».

Με άλλα λόγια, εισηγούνται τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.