Στους λογαριασμούς των δικαιούχων το νέο πακέτο πληρωμών 120 εκατ. ευρώ (upd)

Από το απόγευμα διαθέσιμα τα χρήματα μέσω ΑΤΜ

Επιβεβαίωση της «ΥΧ» και του ypaithros.gr - Στους λογαριασμούς των δικαιούχων το νέο πακέτο πληρωμών 120 εκατ. ευρώ

Στην καταβολή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, αλλά και συμπληρωματικών πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, ειδικών μέτρων στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου και της Εξισωτικής, συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, προχωράει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «ΥΧ».

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης 23 Απριλίου μέσω των ATM, ενώ από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 24 Απριλίου στα υποκαταστήματα της τράπεζας των δικαιούχων.

Νέες πληρωμές

Αναλυτικά, πληρώνονται σήμερα Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για:

 • Την καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ περίπου, με το ύψος ενίσχυσης να έχει καθοριστεί στα 72 ευρώ/στρέμμα. Αναμένεται να πληρωθούν περίπου 750 δικαιούχοι. 
 • Την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ περίπου, με ύψος ενίσχυσης 62 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου 5.000 δικαιούχους.
 • Την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ περίπου. Πρόκειται να πληρωθούν περίπου 2.000 παραγωγοί.
 • Την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ περίπου, με ύψος ενίσχυσης 49,3 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου 6.000 δικαιούχους.
 • Τη σηροτροφία, ύψους 375.000 ευρώ περίπου, με το ύψος ενίσχυσης στα 318,5 ευρώ/κουτί .
 • Τον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, ύψους 48 εκατ. ευρώ περίπου, σε περισσότερους από 39.000 παραγωγούς. Το ύψος ενίσχυσης καθορίστηκε στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.
 • Τον τομέα του βόειου κρέατος, ύψους 33 εκατ. ευρώ περίπου, σε 8.000 δικαιούχους περίπου, με ύψος ενίσχυσης 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Επιπλέον, από τα ειδικά μέτρα στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου καταβάλεται η ενίσχυση για την καλλιέργεια της αγκινάρας Τήνου, ύψους 5.000 ευρώ περίπου, με ύψος ενίσχυσης 50 ευρώ/στρέμμα.

Στο πακέτο πληρωμών περιλαμβάνονται ακόμη:

Υπόλοιπα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, σε 1.200 δικαιούχους περίπου,

Και συμπληρωματικές πληρωμές των Συνδεδεμένων Καθεστώτων για την καλλιέργεια:

 • Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, ύψους 6.800 ευρώ σε 80 περίπου δικαιούχους.
 • Σκληρού σίτου, ύψους 18.500 ευρώ, σε 80 περίπου δικαιούχους.
 • Οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ύψους 4.000 ευρώ περίπου σε 20 περίπου δικαιούχους.
 • Ζαχαροτεύτλων, ύψους 5.000 ευρώ περίπου.
 • Καρπών με κέλυφος, ύψους 6.500 ευρώ σε περίπου 50 δικαιούχους.
 • Μήλων, ύψους 640 ευρώ περίπου σε 10 περίπου περίπου δικαιούχους.
 • Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους 19.000 ευρώ περίπου σε 100 περίπου δικαιούχους.
 • Σπαραγγιών, ύψους 940 ευρώ.

Υπόλοιπα ειδικών Μέτρων Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου για:

 • Παραδοσιακούς Ελαιώνες, ύψους 2.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί συμπληρωματικές πληρωμές που περιλαμβάνουν:

 • Τη Βασική Ενίσχυση (με Εθνικό Απόθεμα) ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου σε 3.500 περίπου δικαιούχους,
 • Το Πρασίνισμα, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ σε 2.000 περίπου παραγωγούς,
 • Την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, ύψους 800.000 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2018 σε περίπου 27.000 γεωργούς συνολικής αξίας 18 εκ. €.

Εξισωτική Αποζημίωση

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της «ΥΧ» όσον αφορά και την καταβολή των υπολοίπων από την Εξισωτική Αποζημίωση, ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τη Μεγάλη Τετάρτη 24/4 θα καταβληθεί ποσό ύψους 7,9 εκατ. ευρώ σε 9.500 περίπου δικαιούχους για το υπομέτρο 13.1 και ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ σε 6.800 περίπου δικαιούχους για το υπομέτρο 13.2.

De minimis τεύτλων

Όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ», υπεγράφη η ΚΥΑ για την καταβολή της έκτακτης κρατικής ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis), ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, στους τευτλοπαραγωγούς.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε όλη την χώρα στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018 και διατηρούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια (ha) ζαχαρότευτλων.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 850 ευρώ ανά εκτάριο (ha) καλλιέργειας ζαχαρότευτλων.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης, υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Τέλος, το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του ΕΚ 316/2019 (134.272.042 ευρώ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ: 

• Οι ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παρ. 4 , του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, συνολικού ποσού 3.343.610 ευρώ και
• Οι ενισχύσεις για τα μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους που εκκρεμούν αναφορικά με τις αιτήσεις έτους 2018 (μαστίχα Χίου, Γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού και αμπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) και
• τυχόν υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, θα χορηγηθούν το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους: 

• Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» ((https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login). Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf.
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ή συμμετέχουν σε κάποιο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό. • Μέσω της ενότητας Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal ΙΡΙΣ ( https://iris.gov.gr/) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

Δείτε ΕΔΩ τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιβεβαίωση του ypaithros.gr: Πληρώνονται σήμερα Μεγάλη Πέμπτη υπόλοιπα Εξισωτικής και το de minimis στα τεύτλα 11 εκατ. ευρώ