Επιχειρηματικά πάρκα: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ίδρυση και τη λειτουργία τους

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ένα Επιχειρηματικό Πάρκο θα μπορούν να ασκούνται, μεταξύ άλλων, και δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για να ασκούνται εντός ενός Επιχειρηματικού Πάρκου δραστηριότητες τόσο αγροτοκτηνοτροφίας όσο και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, πρέπει «τα παραγόμενα προϊόντα τους να τυγχάνουν επεξεργασίας από μεταποιητικές δραστηριότητες εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου».

Όπως αναφέρει το υπουργείο, με το σχέδιο νόμου «Επιχειρηματικά Πάρκα», θεσπίζεται το πλαίσιο ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων, ώστε να επιτυγχάνει την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στα Επιχειρηματικά Πάρκα εγκαθίστανται και ασκούνται κάθε είδους επιχειρηματικές παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στο opengov.gr στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.