Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων με υψηλά προσόντα

-Διαφήμιση-

Ανοιχτή θα παραμείνει έως τις 30 Ιουνίου – ή νωρίτερα, εάν και εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός – η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα που «τρέχει» η Περιφέρεια Ηπείρου. Η δράση, με το ύψος της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, δηλαδή τους τομείς:

 Αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ).

 Βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία).

 Παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ.

 Υγείας/ευεξίας.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή οικονομικά μη ενεργά άτομα, για τους οποίους συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα καλύπτει 100% το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

-Διαφήμιση-