Έλεγχος για βιομηχανικά απόβλητα στον Ωρωπό

Έρευνα – έλεγχο σε γήπεδο όμορο του Ασωπού ποταμού, στη θέση «Φυτό» Συκαμίνου στον Ωρωπό, διενήργησε το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, μετά από σχετική καταγγελία και με την άδεια της αρμόδιας Εισαγγελέως. Η εκσκαφή πραγματοποιήθηκε με ειδικό μηχάνημα έργου (ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με μεγάλο βραχίονα) και με την επίβλεψη των μηχανικών Επιθεωρητών σε έκταση περίπου 12×5 m και σε βάθος έως 8 m.

Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και σε διάφορα βάθη, παρατηρήθηκε η ύπαρξη Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και αποβλήτων που προσομοίαζαν μακροσκοπικά με ιλύες από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, πιθανότατα μεταλλουργικών βιομηχανιών, τέφρες και πετρελαιοειδή κατάλοιπα. Ελήφθησαν δείγματα από αυτά τα απόβλητα τα οποία απεστάλησαν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προκειμένου να γίνουν αναλύσεις και πιθανή εκτίμηση της προέλευσής τους. Ελήφθη φωτογραφικό υλικό και ακολούθησε προσωρινή επανεπίχωση του σημείου εκσκαφής.

Ο χώρος στον οποίο διενεργείται ο έλεγχος είναι ιδιωτικός. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 31Κ.Π.Δ) που θα διενεργηθεί από το ΣΕΠΔΕΜ, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική εντολή. Μετά από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, η έρευνα θα συνεχιστεί με νέες εκσκαφές σε σημεία όπου οι καταγγέλλοντες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν βαρέλια με τοξικά υγρά. Και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το Π.Δ 148/2009 διαδικασία για ανάληψη περιβαλλοντικής ευθύνης από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ή όποιος άλλος προκύψει ως υπεύθυνος κατά την προανακριτική διαδικασία.