Έρευνα διαΝΕΟσις: «Κοστοβόροι οι μικροί ΤΟΕΒ, ανάγκη αλλαγής στην τιμολόγηση»

Αναλυτική και εις βάθος έρευνα δημοσιεύει η διαΝΕΟσις για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ) στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της βιωσιμότητάς τους και εξασφάλισης της άρδευσης των παραγωγών για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα στη χώρα, χωρίς να υπάρχει ακριβής εικόνα, υπολογίζεται ότι λειτουργούν συνολικά περισσότεροι από 450 ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ. Στην έρευνα επισημαίνεται ότι οι απώλειες στα συλλογικά δίκτυα σε σχέση με τις ιδιωτικές γεωτρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, ακόμα και κατά 50%.

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι μικροί ΤΟΕΒ, που διακινούν λιγότερο από 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού είναι πολύ πιο κοστοβόροι από τους υπόλοιπους. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι θεσμικές μεταβολές για τους εν λόγω Οργανισμούς πρέπει να προνοούν για κοινές δράσεις των ΤΟΕΒ, τουλάχιστον στη συντήρηση των δικτύων και τη διοίκηση των οργανισμών για αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

Επίσης σύμφωνα με την έρευνα είναι αναγκαίες αλλαγές στην τιμολόγηση της χρήσης του νερού, η οποία θα πρέπει να διαμορφώνεται βάση παραγόντων όπως την παρεχόμενη παροχή, τον όγκο που καταναλίσκεται, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος του φυσικού πόρου κ.ά. με τη αξιοποίηση των δορυφορικών και ψηφιακών τεχνολογικών. Ως εκ τούτου συστήνεται η θέσπιση κλιμακωτής χρέωσης. 

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα (PDF)
Δείτε μια συνοπτική παρουσίαση της έρευνας (PDF)