Έρευνα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Βαμβακερά υφάσματα για αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδατικών πόρων

Σε μια νέα και φιλόδοξη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων σε ποταμούς και λίμνες έχει προχωρήσει το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μάλιστα, η εν λόγω μέθοδος είναι από τις πρώτες παγκοσμίως που έχουν αναπτυχθεί ερευνητικά.

Θεωρία

Η διαδικασία αξιοποιεί ορισμένα πορώδη υλικά, τα οποία βασίζονται σε μη τοξικά και μη βιοσυμβατά μέταλλα, όπως είναι το ζιρκόνιο. Αυτά ενσωματώνονται σε βαμβακερά υφάσματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της ρόφησης και απομάκρυνσης ενδεχόμενων τοξικών ουσιών από τους υδατικούς πόρους. Η ερευνητική μέθοδος λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Χημείας του πανεπιστημίου, Δρ Εμμανουήλ Μάνου.

«Σε πρώτη φάση, εμείς συνθέτουμε κάποια υλικά σε μορφή σκόνης, τα οποία ελέγχουμε για το κατά πόσο είναι ικανά να απομακρύνουν τοξικές ουσίες από το νερό. Σε δεύτερο επίπεδο, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε ισχυρά αυτήν τη σκόνη σε σταθερά υποστρώματα, όπως σε βαμβακερά υφάσματα», εξηγεί ο Δρ Μάνος.

Κατά αυτόν τον τρόπο, τα εν λόγω υφάσματα αποκτούν την ιδιότητα που έχουν και τα υλικά σαν σκόνη, κι έτσι μπορούν να απομακρύνουν τις τοξικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό. Αναλόγως της ιδιότητας των υλικών που θα προσαρμοστούν στο βαμβακερό ύφασμα, αυτά μπορούν να απομακρύνουν και τα φυτοφάρμακα, και το νερό να επαναχρησιμοποιηθεί στην αγροτική παραγωγή.

Εφαρμογή

Όσον αφορά την αξιοποίηση αυτών των υφασμάτων, ο Δρ Μάνος αναφέρει ότι θεωρητικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποτάμια και λίμνες. «Μπορούν να τοποθετηθούν εκεί και, σιγά σιγά, να αρχίσουν να απορροφούν τις τοξικές ουσίες, ή αν π.χ. προκύψει κάποια εκτεταμένη απόρριψη μιας τοξικής ουσίας στο περιβάλλον, να επιστρατευθούν, προκειμένου να μην προχωρήσει η ρύπανση περαιτέρω.

Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις βιομηχανίες ως φίλτρα, καθώς έχουμε διεξάγει πολλές μελέτες για το εξασθενές χρώμιο ή το αρσενικό, οι οποίες μας δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα», επισημαίνει ο Δρ. Μάνος.

Σχετική έρευνα –με αποτελέσματα– υπάρχει και για τη διαρροή πετρελαιοειδών και βαρέων μετάλλων, εστιάζοντας στα υφάσματα που θα ήταν ικανά ώστε να τα απομακρύνουν.