Εργαλεία στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Ποια μέτρα δρομολογούνται για το φθινόπωρο - Μειώθηκε κατά 36% το πλεόνασμα στο εμπόριο αγροδιατροφικών ειδών με τις τρίτες χώρες

Κίνα: Το εμπόριο προϊόντων αυξήθηκε περισσότερο του αναμενόμενου τον Ιανουάριο του 2019
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σημαντικές αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο οι εξελίξεις για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω νέων εργαλείων, καθώς στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας θα ληφθούν και επιπλέον αποφάσεις, βάσει προτάσεων τεχνικής υποστήριξης που αυτήν τη στιγμή εξετάζονται. Στόχος είναι αρχικά να καταρτιστεί ένα κατ’ ελάχιστο πενταετές πρόγραμμα Εξαγωγικής Στρατηγικής και να βελτιωθεί ο συντονισμός υπουργείων και φορέων.

Η όλη προσπάθεια αποσκοπεί στην αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ έως το 2025. Στόχος που, άλλωστε, έχει καθοριστεί στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. «Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως «η επίτευξή του θα απαιτήσει εντατική προσπάθεια, σχεδιασμό και έλεγχο της υλοποίησής του, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων».

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Εργαλεία

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης βρίσκονται σε εξέλιξη 6 μέτρα στήριξης, τα οποία μέσα στο φθινόπωρο θα αρχίσουν και να υλοποιούνται:

  1. Δημιουργείται διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης με την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πολιτική πληροφορίας, που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και θα παρέχει πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 689.000 ευρώ, και θα δημοπρατηθεί από το Enterprise Greece στα τέλη φθινοπώρου.
  2. Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες Helpdesk. Η δράση έχει προϋπολογισμό 634.000 ευρώ, ενώ η υλοποίησή της θα ξεκινήσει αρχές φθινοπώρου και θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ερωτημάτων ή θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη φάση έναρξης ή υλοποίησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
  3. Εκπονούνται οδηγοί επιχειρηματικότητας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ και ήδη δημοπρατήθηκε από το ΥΠΕΞ. Οι οδηγοί επιχειρηματικότητας απευθύνονται στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό.
  4. Αναβαθμίζεται η λειτουργία των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 188.000 ευρώ και στόχο την απλούστευση και περαιτέρω πιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ά.
  5. Δημιουργούνται οι προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης / συμβουλευτικής, που προσφέρονται είτε σε εν δυνάμει Συμβούλους Εξωστρέφειας, είτε στις ίδιες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  6. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να εκτελεστεί η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας προσδιορισμού εξαγωγικών στόχων και ευκαιριών που εκπόνησε το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής προκειμένου να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός της εξαγωγικής πολιτικής.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι στα μέσα του φθινοπώρου, οι ελληνικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους έναν (πιλοτικό) Χάρτη Εξαγωγικών Προοπτικών σε παγκόσμια κλίμακα.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα