Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές επιχειρήσεις

Κερδίζουν έδαφος οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Ανοιχτή θα παραμείνει έως τις 30 Νοεμβρίου (ή νωρίτερα, εφόσον όμως εξαντληθεί ο προϋπολογισμός) η πρόσκληση για την ένταξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Υπενθυμίζεται ότι στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνεται η Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SURE-Farm, ομάδα Ευρωπαίων ερευνητών εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ΚΑΠ μπορεί να ενισχύσει τα ευρωπαϊκά γεωργικά συστήματα, εξισορροπώντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες