Εργασίες σύνδεσης του Λαγκαδά με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Εργασίες σύνδεσης του Λαγκαδά με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Εντός του επόμενου δεκαημέρου πρόκειται να ξεκινήσουν τα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την περίοδο 2017-2021.

Ο συγκεκριμένος δήμος είναι ο πρώτος που θα τροφοδοτηθεί με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα και στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ του υφιστάμενου αγωγού και της πόλης του Λαγκαδά. 

Αρμοδιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η εγκατάσταση του σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και η κατασκευή του δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών έως και τον μετρητή των καταναλωτών. Αρμόδιες για την τροφοδοσία των καταναλωτών είναι οι εταιρείες με άδεια προμήθειας αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης των δημοτικών κτηρίων, ενώ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα τοποθετηθεί ο σταθμός διανομής και θα κατασκευαστεί βασικό δίκτυο φυσικού αερίου, που αποτελεί το αρχικό βήμα για την κάλυψη του μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων, αποτελώντας ταυτόχρονα την τεχνική υποδομή για την ανάπτυξη του δικτύου της πόλης του Λαγκαδά.

Για όλους τους νέους καταναλωτές, που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου έως τις 31 Δεκεμβρίου και για όλες τις χρήσεις, ισχύει -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ- η προσφορά για «έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης». Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλονται στο Δημαρχείο Λαγκαδά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ