Εργαστηριακό κρέας: Μπορεί να οδηγήσει σε έως και 25% περισσότερους ρύπους από το συμβατικό

Το συνθετικό κρέας που παρασκευάζεται στο εργαστήριο θεωρείται από πολλούς ως μια πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί της συμβατικής παραγωγής, δεδομένου ότι εξαλείφει το αποτύπωμα της κτηνοτροφίας.

Αυτή την πεποίθηση έρχεται να ανατρέψει νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Davis, η οποία διαπιστώνει ότι η προοπτική υπερθέρμανσης του πλανήτη (καταμετρημένη σε κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα [CO2e]) σε ένα σενάριο επικράτησης του συνθετικού κρέατος μπορεί να είναι 4%-25% υψηλότερη από ό,τι στο συμβατικό βόειο κρέας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, το τροποποιημένο θρεπτικό υπόστρωμα που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του κρέατος μέσα από την εργαστηριακή καλλιέργεια μυικών και λιπωδών κυττάρων οδηγεί σε μεγαλύτερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από ό,τι υπάρχει στο συμβατικό βόειο κρέας.

«Η προοπτική υπερθέρμανσης του πλανήτη μέσω του ρυθμού κατανάλωσης γλυκόζης (GCR) της κυτταρικής καλλιέργειας [σ.σ. ο GCR αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο καταμέτρησης του αποτυπώματος της διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον βιοαντιδραστήρα όπου πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα] είναι περίπου 25% μεγαλύτερη από τον αναφερόμενο μέσο όρο του βόειου κρέατος που πωλείται στο εμπόριο λιανικής», αναφέρουν οι μελετητές.

Επιπλέον, η μελέτη διαπιστώνει ότι το εργαστηριακό κρέας καταναλώνει πιθανότατα μεγαλύτερη ποσότητα πόρων από τα περισσότερα συστήματα παραγωγής κρέατος.