Εργάτες Γης : Τι αλλάζει για τις θέσεις µετακλητών ανά περιφέρεια

Εκδόθηκε στις 3 Απριλίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’, 2189) που ορίζει τις θέσεις απασχόλησης (ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής) ανά περιοχή για τους πολίτες Τρίτων Χωρών που θα μπορούν να απασχοληθούν ως μετακλητοί εργάτες γης στον πρωτογενή τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», βασική αιτία που καθυστερούσε να εκδοθεί η απόφαση είναι το πώς αυτή θα συνδεόταν με τις διμερείς συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης με την Αίγυπτο και το Μπλαγκλαντές για την απασχόληση πολιτών από τις χώρες αυτές στον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, προβλέπονται έως 20.000 θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες των παραπάνω χωρών στον αγροτικό τομέα.

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει για τη διετία 2023-2024 τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών Τρίτων Χωρών ανά είδος απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες, υψηλή ειδίκευση).

Οι θέσεις εργατών γης ανά περιφέρεια

Στα ανώτατα όρια θέσεων εργατών, η απόφαση προβλέπει, ανά περιφέρεια, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

✱ Στην Ήπειρο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, 4.000 εποχικοί ανειδίκευτοι εργάτες γης (ή θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας και άλλων ειδικοτήτων του πρωτογενούς τομέα), 160 εργάτες γαλακτοκομικών προϊόντων εξαρτημένης εργασίας και 1.800 ανειδίκευτοι εργάτες γης εξαρτημένης εργασίας (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα).

✱ Στη Στερεά Ελλάδα προβλέπονται 4.000 θέσεις για εποχικούς εργάτες με εξαρτημένη σχέση και 430 θέσεις για εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα) εξαρτημένης εργασίας.

✱ Στην Πελοπόννησο, 10.500 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εποχικούς εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα) ενώ προβλέπονται 2.000 θέσεις ανειδίκευτων εργατών γης με εξαρτημένη εργασία.

✱ Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται 34.000 θέσεις εποχικών ανειδίκευτων εργατών γης και 3.890 ανειδίκευτοι εργάτες εξαρτημένης εργασίας. Επιπλέον, 3.500 άδειες εργατών τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων (εξαρτημένης εργασίας).

✱ Στην Κρήτη προβλέπονται 1.807 ανειδίκευτοι εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων) εξαρτημένης εργασίας, 1.000 εργάτες ελαιουργείων – συσκευαστηρίων – τυροκομείων και 6.500 εποχικοί ανειδίκευτοι εργάτες γης.

✱ Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται 350 ανειδίκευτοι εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων) εξαρτημένης εργασίας και 10.000 εποχικοί ανειδίκευτοι εργάτες γης.

✱ Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται 1.100 θέσεις που αντιστοιχούν σε ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων του πρωτογενούς τομέα) εξαρτημένης εργασίας και 1.530 σε εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης.

✱ Στη Θεσσαλία προβλέπονται 2.700 θέσεις που αντιστοιχούν σε ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων του πρωτογενούς τομέα) εξαρτημένης εργασίας και οι 9.000 σε εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης. Επίσης, προβλέπονται 200 θέσεις για μελισσοκόμους.

✱ Στη Δυτική Μακεδονία, 950 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων) εξαρτημένης εργασίας και 6.200 αφορούν εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα).

✱ Στην Περιφέρεια Αττικής, 510 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλων ειδικοτήτων) εξαρτημένης εργασίας. Άλλες 3.500 θέσεις αντιστοιχούν σε εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα).

✱ Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου προβλέπονται 360 θέσεις για εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα) εξαρτημένης εργασίας και 200 θέσεις για εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα).

✱ Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 500 θέσεις για εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα).

✱ Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προβλέπονται 1.700 θέσεις για εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες γης (και άλλες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα) και 100 θέσεις εργατών γης εξαρτημένης εργασίας.