Έργο αποκατάστασης κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Θάσου

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου Ελευθέριο Κυριακίδη και τον Πέτρο Μεγκλή, εκπρόσωπο της Ανώνυμης Τεχνικής Τουριστικής Εμποροβιοτεχνικής και Εργοληπτικής Εταιρίας, με Δ.Τ. ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου», συνολικής δαπάνης 686.000 ευρώ, με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 (ΣΑΕ 872) και η διάρκειά του ορίζεται σε 12 μήνες.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών (κατολισθήσεις σε πρανή, κατάρρευση τοιχίων αντιστήριξης, ιρλανδικές διαβάσεις, μικρές γέφυρες και ολική καταστροφή μεγάλου μήκους του οδοστρώματος πλησίον του χειμάρρου) που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα την περίοδο 21-26 Νοεμβρίου 2019 στην Ποταμιά Θάσου.

Σχετικά  με το έργο, ο Δήμαρχος Θάσου δήλωσε: «Παρά τις δύσκολές συνθήκες που σήμερα βιώνουμε όλοι μας, τα έργα του Δήμου Θάσου συνεχίζονται απρόσκοπτα. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες του 2019 σε υποδομές, προς όφελος των πολιτών της Θάσου».