Έργο SHERPA: Μία ηλεκτρονική πλατφόρμα γνώσης που συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και θέματα ψηφιοποίησης, τα οποία αφορούν τις αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, είναι συγκεντρωμένα σε μία ενιαία πηγή δεδομένων και πληροφοριών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SHERPA.

Πιο αναλυτικά, αγρότες, επιστήμονες, ερευνητές, αρμόδιοι χάραξης πολιτικών, σύμβουλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οποιοσδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τα παραπάνω θέματα, μπορεί να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αποθετήριο γνώσης του SHERPA. Σκοπός του είναι η προώθηση της γνώσης και η διαμόρφωση δράσης για το μέλλον των αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με την Πέννυ Ζαφειράκη, επιστημονική συνεργάτιδα από την ομάδα SFTGroup του Tμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «το αποθετήριο περιλαμβάνει πληροφορίες που βασίζονται στα αποτελέσματα περισσότερων από 800 χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων έρευνας και καινοτομίας, ομαδοποιημένες σε εννέα θεματικές ενότητες (σ.σ. Ψηφιοποίηση στις αγροτικές περιοχές, Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, Κοινωνικές διαστάσεις των αγροτικών περιοχών κ.ά.).

Οι κατηγορίες αυτές έχουν προκύψει στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εντοπισμού θεμάτων που έχουν σημασία και ενδιαφέρον για τις αγροτικές περιοχές, ώστε να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικά προγράμματα έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικών».

Πρόσβαση στην πλατφόρμα

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των έργων «βάσει της θεματολογίας και της κατηγοριοποίησης που έχουν, ή και να τα αναζητήσει με βάση το πρόγραμμα χρηματοδότησης, τον προϋπολογισμό, την περίοδο δράσης ή τις συμμετέχουσες χώρες», όπως εξηγεί η κα Ζαφειράκη. «Στα αποτελέσματα που υπάρχουν διαθέσιμα συμπεριλαμβάνονται παραδοτέα των έργων, δημοσιεύσεις, καθώς επίσης ενημερωτικό και προωθητικό υλικό».

Εκτός από την παρουσίαση των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η κα Ζαφειράκη επισημαίνει ότι «υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος απεικονίζει τη γεωγραφική κατανομή των ομάδων πολλαπλών φορέων του SHERPA, και παρόμοιων ομάδων που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε άλλα, παραπλήσια ευρωπαϊκά έργα». Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Πληροφορίες για το πρότζεκτ και το αποθετήριο γνώσης

Το SHERPA ήταν ένα τετραετές έργο (2019-2023) 17 εταίρων, υπό τον συντονισμό της διεθνούς εταιρείας έρευνας και συμβουλευτικής, Ecorys, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Horizon 2020». Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, είχαν δημιουργηθεί 41 περιφερειακές και εθνικές ομάδες πολλαπλών φορέων (MAPs -δηλ. multi-actor platforms-, διεπαφές επιστήμης-κοινωνίας-πολιτικής) σε 19 κράτη-μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο (σ.σ. Σκωτία).

Τα MAPs αποτέλεσαν βασικό βήμα για την αμφίδρομη ανταλλαγή ιδεών για την από κοινού μάθηση και τη συνδιαμόρφωση γνώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ μιας ευρείας ομάδας ενδιαφερόμενων μερών. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο έχει αναπτυχθεί από την ομάδα SFTGroup του Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.