Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος για τους Δασικούς Χάρτες

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχης Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  Αλέξανδρος Αυλωνίτης, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με την οποία αναδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Ο βουλευτής επισημαίνει πως ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που αναρτήθηκαν έχουν χαρακτηριστεί ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία, ενώ θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί. Δεν έχουν παρθεί υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής, εμφανή σφάλματα στην αποτύπωση (ελαιώνες, αμπελώνες) κλπ. και συνεπώς οι πολίτες που κατέχουν νόμιμα καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις με συμβόλαια, τοπογραφικά, Ε9 και πληρώνουν τον ανάλογο ΕΝΦΙΑ, καλούνται να καταφύγουν σε ενστάσεις με ιδιαίτερο κόστος φυσικά.

Είναι προφανές ότι οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για την περιοχή της Κέρκυρας αλλά και των Ιονίων νησιών έχουν σημαντικά νομικά και πραγματικά προβλήματα και συνεπώς θα πρέπει  να ανασταλθεί η διαδικασία ανάρτησης τους, δεδομένου ότι  βρισκόμαστε σε καθεστώς συνεχιζόμενου lockdown με συνέπεια οι πολίτες να αδυνατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υπολειτουργούν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Σημαντικά προβλήματα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου

Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για την περιοχή της Κέρκυρας, των Διαποντίων Νησιών αλλά και των Ιονίων νησιών προξενούν σημαντικό προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες, καθώς διαπιστώνεται τεκμηριωμένα πως ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί των δασικών εκτάσεων, έχουν χαρακτηριστεί ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι δεν έχουν παρθεί υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής, εμφανή σφάλματα στην αποτύπωση (ελαιώνες, αμπελώνες) κλπ. Για παράδειγμα ολόκληροι ελαιώνες έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εκτάσεις, επειδή εσφαλμένα δεν εξαιρέθηκαν ως από την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, παρότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κάτι τέτοιο για τις αγροτικές εκτάσεις, με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Κατά αυτόν τον τρόπο καλούνται πολίτες που κατέχουν νόμιμα καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις με συμβόλαια, τοπογραφικά, Ε9 και πληρώνουν τον ανάλογο ΕΝΦΙΑ να καταφεύγουν σε αντιρρήσεις με ιδιαίτερο κόστος, φυσικά. Επισημαίνεται ότι στην Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά υφίσταται έλλειψη τίτλου του ιδιοκτήτη (μικρός κλήρος και πολλές χρησικτησίες), ενώ απαιτείται ενίοτε τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Τοπογράφο Μηχανικό και Δασολόγο και συχνά, σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας από αεροφωτογραφίες παλαιοτέρων και νεότερων ετών, ακόμα και ανάθεση των υποθέσεων σε δικηγόρους κ.ο.κ.. Σημειωτέων πως το ιδιόμορφο νομικό καθεστώς των Ιονίων Νήσων που έχει δημιουργηθεί από την ισχύ του Ιόνιου Αστικού Κώδικα δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επομένως, επικρατεί δικαιολογημένα έντονος προβληματισμός και φόβος, αφού εξ αντικειμένου ο εναπομείνας χρόνος και ειδικότερα, μεσούσης της υγειονομικής πανδημίας, δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν τα πρόδηλα σφάλματα, η μη ενσωμάτωση πράξεων της διοίκησης στους δασικούς χάρτες, οι αντιρρήσεις κλπ. και άρα η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού των εκτάσεων.

Η κύρωση και ύπαρξη δασικών χαρτών στη χώρα μας είναι αναμφίβολα, απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο, όπως αυτά του Κτηματολογίου και των χωροταξικών σχεδίων. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να υπάρξει ορθολογικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής με διαφάνεια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε κυρωμένο μόνο το 1% της συνολικής έκτασης και με μεθοδικότητα υλοποίησε ένα έργο που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ανέλαβαν ποτέ. Είναι προφανές όμως ότι, οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για την περιοχή της Κέρκυρας αλλά και των Ιονίων νησιών δεν έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους την περίοδο 2016-2019 και ταυτόχρονα, έχουν προφανή λάθη κατά την αποτύπωση των εκτάσεων εξαιτίας και της προχειρότητας και των ρυθμίσεων του νόμου 4685/20.

Επειδή, είναι ξεκάθαρο ότι κατά τη σύνταξη και ανάρτηση των χαρτών έχουν καταγραφεί ευρύτατες προβληματικές καταστάσεις, αλλά και παραλείψεις εφαρμογής σχετικών νομοθετικών βελτιώσεων.
Επειδή, τίθεται ως επιβεβλημένη ανάγκη το ζήτημα διόρθωσης των σοβαρών λαθών και σφαλμάτων της σύνταξης χωρίς να υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος των αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν καμία ευθύνη οι πολίτες.
Επειδή, οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οικονομικά, όταν μάλιστα η υγειονομική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη με ανοδικές τάσεις.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

 1. Προτίθεται να δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να διορθωθεί η πληθώρα σφαλμάτων και να αποτυπωθούν όλες οι πράξεις του δημοσίου ώστε οι πολίτες να υποβάλλουν στη συνέχεια αντιρρήσεις επί ορθών δασικών χαρτών στα Ιόνια νησιά;
  2. Προτίθεται να δώσει τον απαραίτητο χρόνο για τη διαδικασία διόρθωσης των χαρτών και στη συνέχεια υποβολής των αντιρρήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι, η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς συνεχιζόμενου lockdown με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στους πολίτες που αδυνατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υπολειτουργούν;
  3. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει εν μέσω οικονομικής κρίσης για τον περιορισμό των δαπανών που απαιτείται να κάνουν οι πολίτες και ειδικότερα, τη μείωση του κόστους που τους καλεί η πολιτεία να αναλάβουν ακόμα και για την ανάθεση σε ειδικούς συνεργάτες την προετοιμασία των αιτήσεων για τα πρόδηλα σφάλματα;
  4. Σε ποιο επίπεδο έχει λάβει υπόψη του, για τις νέες αναρτήσεις τις αντιρρήσεις και τις αιτήσεις αναθεώρησης ενστάσεις που έχουν υποβληθεί στους αρχικούς δασικούς χάρτες για τα Ιόνια νησιά;
  5. Έχουν ενσωματωθεί ή έχουν εξαιρεθεί από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ποιο επίπεδο έχει γίνει έλεγχος εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας για αυτές για την Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων;
  6. Γιατί δεν ορίζει το χρονικό διάστημα υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες να εκκινεί μετά το πέρας της πανδημίας, ώστε να αξιοποιήσει τον χρόνο μέχρι τότε για να διορθώσει τα σημαντικά λάθη των αναρτημένων δασικών χαρτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Γκιόλας Ιωάννης
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος (Αθανάσιος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Τελιγιορίδου Ολυμπία