Ερωτοαπαντήσεις για το υπομέτρο 5.2 «επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών»

Το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε 45 ερωτοαπαντήσεις του Υπομέτρου 5.2: «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα».

Για παράδειγμα: 

Μέχρι ποια ηλικία είναι επιλέξιμο το φυσικό πρόσωπο για να επιδοτηθεί;

Βάση της πρόσκλησης δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας, επομένως όποιος
πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της πρόσκλησης μπορεί να υποβάλλει
αίτηση στήριξης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Είναι δικαιούχοι και οι μη επαγγελματίες αγρότες (κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων);

Ναι είναι δικαιούχοι. Το πρόγραμμα έχει ως μοναδική απαίτηση να είναι ενεργός
γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ και τις 45 ερωτοαπαντήσεις για το υπομέτρο 5.2