Έρχεται χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Σε συνέντευξή της στην «ΥΧ» η επικεφαλής Διεύθυνσης Marketing της Eλληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), Ελένη Κολοφωτιά, πραγματοποιεί τον απολογισμό της στήριξης της ρευστότητας του πρωτογενούς τομέα, μέσω της ΕΑΤ, που εξασφάλισε πάνω από 100 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και επιχειρήσεις, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η ίδια  παραθέτει το σύνολο των πεπραγμένων της τράπεζας για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων τη χρονιά που μας άφησε. Επίσης, προαναγγέλλει την ενεργοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν μικρομεσαίες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ.

Ποιος είναι ο απολογισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας γενικότερα και των επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής ειδικότερα;

Αναγνωρίζοντας το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατά τον σχεδιασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 συμπεριέλαβε και τις αγροτικές/κτηνοτροφικές δραστηριότητες ως επιλέξιμες για υποβολή αίτησης και εξήγγειλε το εν λόγω πρόγραμμα, που παρείχε εγγύηση 80% επί του ύψους κάθε επιλέξιμου δανείου.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19, η λειτουργία του οποίου ανακοινώθηκε στις αρχές Μαΐου, έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, είχαν εγκριθεί 351 δάνεια προς επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα, συνολικού ύψους δανείων 108,1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η ΕΑΤ είχε ενεργοποιήσει δύο υποπρογράμματα (Υποπρόγραμμα 3 και Υποπρόγραμμα 4 του Επιχειρηματικότητα ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Μέσω του πρώτου που προκηρύχθηκε στα τέλη Απριλίου, οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας, είχαν τη δυνατότητα να λάβουν κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια.

Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύεται από την εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε, καθώς οι πόροι του προγράμματος απορροφήθηκαν πλήρως. Το υποπρόγραμμα 4 είχε προκηρυχθεί στις αρχές φθινοπώρου και προέβλεπε τη συνέχιση της παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου για δύο χρόνια, ενώ παράλληλα προστέθηκαν πόροι ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Έτσι, συνολικά, τα συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ – Τραπεζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ διαμορφώθηκαν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, αντίθετα με το Ταμείο Εγγυοδοσίας, οι επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα δεν ήταν επιλέξιμες στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, λόγω των αυστηρών περιορισμών που θέτει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Υπάρχει στον σχεδιασμό της ΕΑΤ η προκήρυξη χρηματοδοτικού εργαλείου αποκλειστικά για τον πρωτογενή τομέα στο άμεσο μέλλον;

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι οι αρμόδιοι φορείς που διαχειρίζονται το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης». Προφανής στόχος της συνεργασίας τους είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων μέσω της παροχής χρηματοδοτικών προγραμμάτων με ευνοϊκούς όρους.

Πέραν αυτού, είναι στα σχέδιά σας η ενεργοποίηση κάποιου νέου εργαλείου χρηματοδότησης αποκλειστικά ή και για τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις;

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές δραστηριότητες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν να είναι επιλέξιμες και στον Β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του οποίου οι πόροι μαζί με τον προηγούμενο κύκλο ανέρχονται σε 1,78 δισ. ευρώ.

Το σύστημα υποδοχής αιτήσεων του Β’ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας παραμένει για την ώρα ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των πόρων. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση ενός εξειδικευμένου προϊόντος Εγγυοδοσίας αποκλειστικά για δάνεια που θα απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις (με μικρό ετήσιο τζίρο έως 200.000 ευρώ).

Το νέο προϊόν προέκυψε από τη συνεχώς διογκούμενη ανάγκη της κατηγορίας αυτής των επιχειρήσεων, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτή είναι μία πραγματικότητα στην οποία η νέα διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνει ήδη μεγάλη προσοχή για την αντιμετώπισή της.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid – 19, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναζητούν απεγνωσμένα χρηματοδοτική ρευστότητα. Το νέο αυτό εργαλείο χρηματοδότησης στοχεύει ακριβώς στη διοχέτευση αρχικώς περί των 450 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για την ανάσχεση αυτού του τεράστιου θέματος για την ουσιαστική στήριξη της μικρού μεγέθους επιχειρηματικής κοινότητας στη χώρα μας.