ΕΣΠΑ: Τρία προγράμματα για την μεταποίηση

ΕΣΠΑ: Τρία προγράμμα για την μεταποίηση

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ειδικά σχεδιασμένα για την ενίσχυση της μεταποίησης εγκρίθηκαν, μετά από πρόταση της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιας για τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη. Τα τρία προγράμματα, προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθούν το Φθινόπωρο.

Το πρώτο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, το δεύτερο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αποσκοπεί στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υλοποιείται για πρώτη φορά, και το τρίτο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», αφορά στην δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης. Δηλαδή επενδύσεις του κράτους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών Πάρκων και υποδομών Logistics.

«Τα τρία αυτά προγράμματα, προϋπολογισμού 170 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνονται αποκλειστικά στον τομέα της μεταποίησης» ανέφερε σε δηλώσεις της η κα Τζάκρη. Και συμπλήρωσε: «Ενισχύουμε επιχειρηματικά σχέδια και υποδομές που στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή, ώστε να πετύχουμε την γρήγορη επανεκκίνηση της ελληνικής βιομηχανίας, προκειμένου να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και να δημιουργήσουμε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην μεταποίηση. Σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα νέο πλέγμα δράσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Οι δράσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο οποίο εντάσσονται.

Η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επομένου τριμήνου ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη.