Ετήσια συνδρομή Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων

Καθορίστηκε από το ΥΠΑΑΤ το ύψος της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Ειδικότερα, το ύψος της ετήσιας συνδρομής για τους Γεωργικούς Συμβούλους, για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, καθορίζεται στα 20 ευρώ. Όσο για το ύψος της ετήσιας συνδρομής για τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, αυτό καθορίζεται στα 30 ευρώ.