Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προτιμούν προϊόντα του τόπου τους

topika-proionta

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση σε τοπικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και αγροτικά, και απαιτούν περισσότερα από τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό αναδύεται ως νέα τάση στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενέργησε το παρατηρητήριο Celetem. Συγκεκριμένα, το 94% των καταναλωτών φαίνονται να εμπιστεύονται προϊόντα που παράγονται ή μεταποιούνται στην περιοχή τους και το 75% άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 26% έδειξε να εμπιστεύεται προϊόντα προερχόμενα από την Κίνα.

Στη Γαλλία, το 49% των συμμετεχόντων απάντησε πως πιστεύει ότι η ενίσχυση της αγοράς τοπικών προϊόντων πρέπει να είναι προτεραιότητα στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι εταιρείες αρχίζουν να ενσωματώνουν αυτήν τη νέα τάση, με σκοπό να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι «καλύτερα ενημερωμένοι» και «πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια». Η τιμή, ωστόσο, παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και πράγματι, το 64% των Ευρωπαίων καταναλωτών πιστεύει πως τα τοπικά προϊόντα είναι ακριβά, ποσοστό το οποίο φτάνει στο 76% για τους Γάλλους. Πάντως, δύο στους τρεις καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για τοπικά προϊόντα.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ 13.800 καταναλωτών, ηλικίας 18-75 ετών, σε ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της κάθε χώρα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της.