Ευρωβαρόμετρο: Η προστασία του καταναλωτή στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που ενδιαφέρονται περισσότερο

Περισσότερο από το 1/4 των Ευρωπαίων (29%) πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που εξέδωσε το Κοινοβούλιο. Τα θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, καθώς και τη δημόσια υγεία κατατάχθηκαν από όσους συμμετείχαν στην έρευνα στην τρίτη θέση σημασίας, για τα οποία οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 70% των πολιτών επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεγιστοποιήσει τις δράσεις της, ενώ το 49% πιστεύει ότι η σημερινή δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η Ελλάδα, με ποσοστό 42% βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες χώρες που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό που απέδειξε η έρευνα είναι πως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Επίσης, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά στους περισσότερους από τους τομείς που εξετάστηκαν είναι μεγαλύτερο.

Ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα είναι πως έχει αυξηθεί σημαντικά η αίσθηση ότι είναι καλό μια χώρα να ανήκει στην ΕΕ και βρίσκεται σχεδόν στο προ της κρίσης επίπεδο, που παρατηρήθηκε για τελευταία φορά το 2007. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία φανερώνουν πως μέσα σε έναν χρόνο η επιθυμία των πολιτών να βρίσκονται στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά τρεις μονάδες. Το 2015, το ποσοστό της επιθυμίας των πολιτών να βρίσκονται στην ΕΕ ήταν 31%, όταν το 2016 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 33%. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την περίοδο πριν από τη κρίση.