Ευρωβαρόμετρο: Η ΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τον αγρότη, την ύπαιθρο και τα τοπικά-ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής

nea-cap-evrovarometro

Η κύρια ευθύνη των αγροτών απέναντι στην κοινωνία είναι να παράσχουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας (55%) των ερωτηθέντων στην τελευταία έκδοση του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσίευσε η Κομισιόν. Η πανευρωπαϊκή έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβρη του 2017, σε δείγμα 28.000 Ευρωπαίων πολιτών από τα 28 κράτη μέλη.

Την επιλογή της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ακολουθεί σε ποσοστό 28% η εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (25%), και η παροχή ευρείας γκάμας ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές (22%).

Ευθυγραμμισμένη με την αντίληψη που υπάρχει για τον ρόλο των αγροτών, είναι και η άποψη των ερωτηθέντων ότι η διάθεση ασφαλών, ποιοτικών, υγιεινών προϊόντων θα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της ΚΑΠ. Υπέρ αυτού του προσανατολισμού τάσσεται το 62% των πολιτών, ένα ποσοστό αυξημένο κατά 6% σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη αντίστοιχη σφυγμομέτρηση (2015). Το ίδιο αυξημένο είναι και το ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ότι πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (50%), αντικατοπρίζοντας την αυξανόμενη έμφαση της ΚΑΠ στις συγκεκριμένες προκλήσεις. Ακολουθεί ο στόχος της εξασφάλισης λογικών τιμών για τους καταναλωτές (49%), αν και στην Ελλάδα η επιλογή αυτή επισημαίνεται εξίσου με την παροχή ασφαλών, υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας.

Ενημερωμένοι και ικανοποιημένοι από την ΚΑΠ

Οι πολίτες δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ενημερωμένοι σχετικά με την ΚΑΠ, με περισσότερα από τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων να γνωρίζουν για την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στους αγρότες μέσω αυτής. Με ποσοστό 70%, οι Έλληνες υπερβαίνουν τον μέσο όρο, ενώ η Ιταλία είναι η μόνη χώρα στην οποία οι αγρότες που έχουν επίγνωση της ΚΑΠ είναι η μειοψηφία (44%). Λίγο περισσότεροι από το 60% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ΚΑΠ ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ πάνω από εννέα στους δέκα (92%) πιστεύουν ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι σημαντικές για το μέλλον.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τρεις βασικές προτεραιότητες της ΚΑΠ (σ.σ. ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και ενθάρρυνση των νέων να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα) είναι σημαντικές. Όσον αφορά την υφιστάμενη ενίσχυση, οι ερωτηθέντες θεωρούν σε ποσοστό 45% ότι το επίπεδο της οικονομικής στήριξης στους αγρότες είναι το ενδεδειγμένο, όντας τέσσερις φορές περισσότεροι από όσους πιστεύουν ότι η στήριξη ήταν «υπερβολικά υψηλή». Μάλιστα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών (44%) θα επιθυμούσε να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στους αγρότες τα επόμενα 10 χρόνια. Επίσης, σε όλες τις χώρες περισσότεροι από οκτώ στους δέκα υποστηρίζουν τη συνέχιση των επιδοτήσεων για φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές (95% στην Ελλάδα).

Όσον αφορά τις επιδόσεις της αγροτικής πολιτικής, τουλάχιστον το ήμισυ των ερωτηθέντων στα 24 από τα 28 κράτη μέλη συμφωνούν ότι η ΚΑΠ έχει ανταποκριθεί στον περιβαλλοντικό της ρόλο. Εξίσου μεγάλος αριθμός συμφωνεί ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Σε εννέα κράτη μέλη ωστόσο, τουλάχιστον οι μισοί δηλώνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές στη χώρα τους έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, με τη Γαλλία (72%) και την Ελλάδα (65%) να ξεχωρίζουν.

Από την άλλη πλευρά, οι απόψεις διίστανται όσον αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνική ένταξη. Ειδικά όταν λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως το περιβάλλον και το τοπίο, οι γνώμες τείνουν να είναι αρνητικές, ενώ ειδικά στην Ελλάδα βλέπουμε ότι μόλις το 20% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη να ανταποκριθεί η μελλοντική ΚΑΠ στις εν λόγω απαιτήσεις των πολιτών.

Αποδέχονται και στηρίζουν τις ποιοτικές προδιαγραφές της ΕΕ

Τόσο η ευρεία αναγνώριση των προτύπων της ΕΕ όσο και ο καθοριστικός ρόλος των προδιαγραφών των προϊόντων για τις επιλογές των καταναλωτών, υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τη σημασία της ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ. Το 87% των ερωτηθέντων –και το 95% των Ελλήνων– δήλωσε ότι οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων οποιασδήποτε προέλευσης θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον αυτά είναι συμμορφωμένα με τα στάνταρ ποιότητας και ασφάλειας της ΕΕ. Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει επίσης ότι η προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από τα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αιτιολογεί τους εμπορικούς φραγμούς στον αγροτικό τομέα.

Ο σεβασμός της τοπικής παράδοσης και της «τεχνογνωσίας» είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους Ευρωπαίους (77%) και κυρίως τους Έλληνες καταναλωτές (90%) στην απόφασή τους να αγοράζουν αγροτικά προϊόντα, αν και το ποσοστό διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επίσης, η προέλευση από μια γνωστή γεωγραφική περιοχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το 89% των Ελλήνων.