Ευάλωτες οι πατοτοφυτείες για προσβολές από παθογόνα και εχθρούς

peronosporos-patatas

Σ ε όλες τις περιοχές, οι πατοφυτείες είναι ευάλωτες στις προσβολές από τα παθογόνα και τους εχθρούς της καλλιέργειας, διαπιστώνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Αχαΐας, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο. Η βαθμιαία άνοδος των θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και τη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για το ξεκίνημα προσβολών. Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει οι φυτείες να προστατεύονται με επταήμερες επεμβάσεις. Ιδιαίτερα στις πατατοκαλλιέργειες, που έχουν ήδη εμφανιστεί κηλίδες, θα πρέπει να εφαρμόζονται μικρά μεσοδιαστήματα εφαρμογής και οι υψηλότερες συνιστώμενες από την ετικέτα δόσεις κατάλληλου φυτοπροστατευτικού. Η προστασία για τον περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική. Όπου απαιτείται, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος.

Το Περιφερειακό Κέντρο δίνει συμβουλές και για την αλτερνάρια, αναφέροντας ότι παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις, καθώς ο καιρός ευνοεί προσβολές σε όλες τις πεδινές περιοχές. Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές ανά δεκαήμερο μόνο με την εμφάνιση τοπικών προσβολών. Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα. Η ασφαλής διάγνωση και η επιλογή κατάλληλων φυτοπροσταστευτικών για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο να γίνει με τον γεωπόνο/σύμβουλο της καλλιέργειας.