Ευρώπη δύο ταχυτήτων στον αγροτικό τομέα, ο νότος σπέρνει ο βορράς θερίζει

της Έλλης Τσιφόρου, υπεύθυνη γραφείου Βρυξελλών της Gaia EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Ευρώπη δύο ταχυτήτων στον αγροτικό τομέα, ο νότος σπέρνει ο βορράς θερίζει

Στις 16 Σεπτεμβρίου, στη Ρώμη, θα διεξαχθεί η πρώτη συνάντηση των αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων των χωρών της Νότιας Ευρώπης, όπου θα υπάρξει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα επίκαιρα προβλήματα (κρίση στις γεωργικές αγορές, αντίκτυπος του Brexit και των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ) αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας. Στη συνάντηση έχουν κληθεί αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις από Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Κύπρο και Ελλάδα.

Εκτιμώ ότι τα συμφέροντα των χωρών του Νότου και των υψηλής ποιότητας μεσογειακών αγροτικών προϊόντων θα μπορούσαν να αντιπροσωπευθούν πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά σε επίπεδο ΕΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, ένας μόνιμος συντονισμός σε οριζόντιο επίπεδο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος. Ωστόσο, η πρώτη αυτή συνάντηση θα εξετάσει τη βελτίωση της συνεργασίας ακόμη και σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε εφόσον κριθεί απαραίτητο, να πραγματοποιούνται θεματικές συναντήσεις που θα προετοιμάζουν ad hoc κοινές παρεμβάσεις.

Είναι προφανές ότι το χάσμα μεταξύ Βορρά – Νότου δεν αποτελεί εξαίρεση στην περίπτωση του γεωργικού τομέα. Σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές, αλλά και τις οικονομικοπολιτικές πτυχές του ζητήματος, αποτελεί γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός Νότος υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον Βορρά.

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις γνωστές σε όλους μας ιδιαίτερες δυσκολίες του Νότου της Ευρώπης σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση των φυσικών πόρων (όπως το νερό και το έδαφος), τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, την υστέρηση στις επενδύσεις, αλλά και τη διαπιστωμένη δυσκολία προσαρμογής σε μία Κοινή Αγροτική Πολιτική που είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του γεωργικού μοντέλου των χωρών του Βορρά.

Πιστεύω ότι τέτοιου είδους συναντήσεις και πρωτοβουλίες προάγουν τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου της χώρας μας. Ειδικότερα:

  • Δημιουργούν πολύτιμες συμμαχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων αλλά και σε μία δικαιότερη αντιμετώπιση του Νότου στο πλαίσιο των οριζόντιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
  • Συμβάλλουν στον ορθό προσανατολισμό της αγροτικής μας πολιτικής στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της ΚΑΠ.
  • Ενισχύουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας και για την εξέταση αποτελεσματικότερων εργαλείων σταθεροποίησης της αγοράς και ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος σε ένα ασταθές περιβάλλον, το οποίο, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, αποτελεί τη νέα κανονικότητα.
  • Βοηθούν στον εντοπισμό των προκλήσεων και των ευκαιριών σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, σε μια περιοχή της Ευρώπης όπου ο συντονισμός και οι συμμαχίες μπορούν να παράγουν τις υψηλότερες δυνατές συνέργειες και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το αίτημα της δίκαιης ανάπτυξης είναι επίκαιρο, στο πλαίσιο της ΕΕ. Σήμερα, μάλιστα, υπήρξε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για συνεννόηση με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου σε πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο. Η κοινή πορεία και συνεννόηση των χωρών μας και στον γεωργικό τομέα είναι κορυφαίας σημασίας, δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στις γεωργικές αγορές της ΕΕ, αλλά και της έναρξης των συζητήσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ, σε μία αγροτική Ευρώπη όπου οι χώρες του Βορρά είναι πλήρως προσανατολισμένες στη λογική των αγορών, ενώ ο Νότος αγκομαχά να επιβιώσει, υπηρετώντας το μοντέλο μιας διαφοροποιημένης και ποιοτικής γεωργίας.

*της Έλλης Τσιφόρου,  υπεύθυνη γραφείου Βρυξελλών της Gaia EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ