Ευρωβαρόμετρο: Πρωταρχικής σημασίας για τους Ευρωπαίους η ευζωία των ζώων

Η διαφύλαξη της καλής διαβίωσης των ζώων εκτροφής είναι απαραίτητη συνθήκη κατά τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες. Η μελέτη χρησιμοποίησε αντιπροσωπευτικό δείγμα 26.376 ερωτηθέντων από τα 27 κράτη-μέλη.

Πιο αναλυτικά, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (84%) πιστεύει ότι η ευημερία των εκτρεφόμενων ζώων στον κλάδο της κτηνοτροφίας πρέπει να προστατεύεται καλύτερα από ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα στα κράτη-μέλη. Οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν σε ένα παραπλήσια υψηλό ποσοστό (83%) τον περιορισμό του χρόνου μεταφοράς των ζώντων ζώων. Επιπλέον, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) τάσσονται υπέρ της καλύτερης προστασίας της ευημερίας των ζώων συντροφιάς στη χώρα τους, υποδηλώνοντας μικρότερη ανησυχία σε σύγκριση με το τι επικρατεί στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Πάνω από το 90% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι πρακτικές εκτροφής πρέπει να πληρούν βασικά ηθικά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν την προσφορά επαρκούς χώρου, τροφής και νερού, όπως και περιβάλλοντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ζώων (λάσπη, άχυρο κ.λπ.). Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχίας για την καλή μεταχείριση των ζώων στα σφαγεία.

«Όχι» σε βιομηχανία γουνοφόρων και θανατώσεις νεοσσών

Τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έκριναν απαράδεκτη την πρακτική της θανάτωσης αρσενικών νεοσσών μετά τη γέννησή τους, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης του ακρωτηριασμού ορισμένων τμημάτων του σώματος των ζώων (ουρές, αυτιά, ράμφη κ.λπ.), εκτός εάν αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο και αφού πρώτα έχει γίνει αναισθησία. Όσον αφορά την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (57%) θεωρούν ότι θα πρέπει να απαγορευτεί αυστηρά στην ΕΕ, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32%) πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο υπό βελτιωμένες συνθήκες καλής διαβίωσης.

Ζητούμενο η ετικέτα και τα αυστηρότερα πρότυπα σε εισαγωγές από τρίτες χώρες

Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (84%) πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να αλλάξει, είτε μέσω της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων στις εισαγωγές τροφίμων, είτε μέσω της επισήμανσης των τροφίμων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα οι καταναλωτές

Παρά το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2023, όταν οι τιμές των τροφίμων ήταν ήδη πολύ υψηλές λόγω του πληθωρισμού, το 60% όσων απάντησαν στη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα που προέρχονται από πιο φιλικά –προς τη διαβίωση των ζώων– συστήματα εκτροφής.

Περίπου το ένα τέταρτο (26%) θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει έως και 5% περισσότερο για τρόφιμα που προασπίζουν την ευζωία των ζώων κατά την παραγωγή τους.