Ευρωβουλή: «Οι υπέρμετρα φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές απειλούν τους Ευρωπαίους αγρότες»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας (AGRI) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του
και ζήτησε μια ξεκάθαρη εκτίμηση επιπτώσεων των προτεινόμενων στόχων της Κομισιόν

Οι νέες πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα ενδέχεται να αυξήσουν τον στόχο για τις καθαρές απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου στον ευρωπαϊκό τομέα χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) σε 310 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 έως το 2030. Τον προβληματισμό του σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της μείωσης των εκπομπών του αγροτικού τομέα εξέφρασε ο πρόεδρος της επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI), Νόρμπερτ Λινς.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της AGRI στις 9 Νοεμβρίου, ο Γερμανός ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι ο προτεινόμενος στόχος της Κομισιόν για τον πρωτογενή τομέα είναι «υπερβολικά φιλόδοξος» και εξέφρασε την ανησυχία του για τον αντίκτυπο στην ικανότητα της ΕΕ να παράγει τρόφιμα.

«Χρειαζόμαστε μια σαφή εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τις συνέπειες. Δεν έχουμε περιθώριο να οδηγηθούμε σε μια μετατόπιση της παραγωγής εκτός ΕΕ, καθώς αυτό δεν θα διασφάλιζε ούτε την παραγωγή τροφίμων ούτε την προστασία του κλίματος», τόνισε.

Ο στόχος των καθαρών αφαιρέσεων ύψους 310 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμων CO2 εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης προτάσεων «Fit for 55» που παρουσίασε η Κομισιόν στις 14 Ιουλίου. Το εν λόγω πακέτο φιλοδοξεί να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο δεσμευτικός στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ωστόσο, ο Λινς εμφανίστηκε σκεπτικός για το κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς καταβόθρες άνθρακα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τομείς χρήσης γης της ΕΕ μπορούν να μειώσουν και να δεσμεύσουν αρκετά αέρια θερμοκηπίου για την επίτευξη των προτεινόμενων κλιματικών στόχων.

Όπως εξήγησε, οι υπάρχουσες καταβόθρες, όπως τυρφώνες, δάση και βοσκοτόπια, αντιμετωπίζουν μια σειρά απειλών που αναμένεται να επηρεάσουν τη συνολική ικανότητα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. «Είναι πιθανό να δούμε μια περαιτέρω μείωση των καταβοθρών άνθρακα εξαιτίας της ξηρασίας, των καταιγίδων και των σκαθαριών φλοιού» προειδοποίησε.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο πρόεδρος της AGRI και η Κομισιόν συνέκλιναν όσον αφορά την αναγκαιότητα παροχής περισσότερων αγορακεντρικών κινήτρων για την αύξηση της δράσης για το κλίμα στον αγροτικό τομέα, ιδίως μέσω της γεωργίας άνθρακα («carbon farming»).

Ο Λινς τόνισε ότι είναι σημαντικό να ανταμείβουμε τους αγρότες για τη μείωση των εκπομπών, καθώς οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο σύνολο υποχρεώσεων σχετικών με τη βιωσιμότητα, όπως αυτές στη νέα ΚΑΠ και στη στρατηγική F2F. «Αν αυξήσουν το μερίδιο του χούμου στο έδαφος, θα πρέπει να υπάρξει δίκαιη ανταμοιβή», υπογράμμισε.