Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Η ετήσια έκθεση επιδόσεων στο επίκεντρο της συνάντησης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έγκριση των αλλαγών των κανονισμών της νέας ΚΑΠ, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει την αναθεώρηση της ΚΑΠ στη σύνοδο της ερχόμενης εβδομάδας. Ο φάκελος θα εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί, προκειμένου να επιτευχθούν το συντομότερο οι αλλαγές, και πριν διαλυθεί το σώμα του Κοινοβουλίου ενόψει των ευρωεκλογών.

Αμέσως μετά, στις 29 Απριλίου, οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών-μελών συναντώνται στο Λουξεμβούργο για το καθιερωμένο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, όπου και πάλι η ΚΑΠ θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τις εθνικές αντιπροσωπείες για πρώτη φορά να καλούνται να τοποθετηθούν σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, κλείνει η διαδικασία αναθεώρησης της ΚΑΠ, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα αποφασίσει εάν συμφωνεί, αφενός, με την πρόταση της Κομισιόν για τις αλλαγές του Κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια και του Οριζόντιου Κανονισμού της ΚΑΠ, αφετέρου, με την πρόταση που αφορά τις τεχνικές τροποποιήσεις που προτείνει το Συμβούλιο.

Έκθεση επιδόσεων

Οι υπουργοί Γεωργίας, λοιπόν, θα βρεθούν στο Λουξεμβούργο μετά τις κρίσιμες ψηφοφορίες, και στο πλαίσιο των συζητήσεών τους θα επικεντρωθούν στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απλούστευση της ΚΑΠ και την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη για να παρέχουν επισκόπηση της εφαρμογής της ΚΑΠ στις χώρες τους. Πρόκειται για την πρώτη διαδικασία αυτού του είδους, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.