Ευρωπαϊκή ακαδημία ενέργειας: Εκπαίδευση εργαζομένων στην ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά

Στην εκπαίδευση ενδιαφερομένων σχετικά με την ηλιακή ενέργεια και τις τεχνολογίες ηλιακών φωτοβολταϊκών στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ενέργειας, που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας (EIT). Η νέα ακαδημία θα υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες ηλιακών φωτοβολταϊκών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Η νέα ακαδημία αντικατοπτρίζει την πρόθεση του EIT να εστιάσει και να διαδώσει νέες καινοτομίες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της Ευρώπης. Η ηλιακή ενέργεια έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους δέκα κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η παραγωγή ηλιακής τεχνολογίας έχει αυξηθεί κατά 25%, με την Κίνα να οδηγεί πλέον στην παγκόσμια παραγωγή. Για να καλύψει τη διαφορά, η ΕΕ χρειάζεται ειδικευμένους μηχανικούς ηλιακής ενέργειας και, με αρχικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ενέργειας στοχεύει να τους εκπαιδεύσει. Η συγκεκριμένη ακαδημία θα βασιστεί στο δίκτυο του EIT, συμπληρώνοντας υφιστάμενα προγράμματα δεξιοτήτων όπως η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μπαταρίας, που έχει στόχο την εκπαίδευση 800.000 εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών. Επίσης, θα συμπληρώσει την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση ενός εκατομμυρίου εργαζομένων σε τεχνολογίες έως το 2025. Η νέα ακαδημία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί Net-Zero Industry Act.