Οι «πράσινοι» στόχοι βιωσιμότητας στον αγροδιατροφικό τομέα είναι εφικτοί, αλλά κινδυνεύουν να υπονομευθούν από τις αδύναμες εμπορικές πολιτικές, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση των ερευνητών του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολυαναμενόμενη έκθεση διερευνά τον πιθανό αντίκτυπο της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στον πρωτογενή τομέα της ΕΕ σε επιλεγμένους περιβαλλοντικούς δείκτες στην παραγωγή, στο εισόδημα, στις τιμές και στο εμπόριο.

Υπογραμμίζοντας το «μέγεθος» της πρόκλησης που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας στην περιβαλλοντική μετάβαση, οι ερευνητές του JRC διαπιστώνουν ότι οι στόχοι βιωσιμότητας του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και της μείωσης της χρήσης αγροχημικών, είναι εφικτοί. Όπως εξηγούν, οι δύο εμβληματικές στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F) και «Βιοποικιλότητα», σε συνδυασμό με τη νέα ΚΑΠ, «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του αγροτικού τομέα κατά 28,4% έως το 2030». Τέλος, οι επιστήμονες τονίζουν ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τον σχεδιασμό των εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την ΚΑΠ από τα κράτη-μέλη, όσον αφορά τον βαθμό επιτυχίας της βιώσιμης μετάβασης.

Τοποθετούμενες πάνω σε κάποια από τα συμπεράσματα της έκθεσης για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ, οι κεντρικές αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις COPA και COGECA εξέφρασαν την ανησυχία τους. Επισημαίνοντας το συμπέρασμα των ερευνητών ότι η επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα μια πτώση της παραγωγής που κυμαίνεται από 5%-15% σε όλους τους κλάδους, με τους κτηνοτροφικούς τομείς να πλήττονται περισσότερο, οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων αγροτών προειδοποιούν ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια «άνευ προηγουμένου μείωση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ και του εισοδήματος των αγροτών της».

Προσθέτουν, δε, ότι αυτό διακινδυνεύει ενδεχόμενες «διαρροές άνθρακα», οδηγώντας σε αλόγιστες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τις εκπομπές άνθρακα.

www.euractiv.com