Ευρωπαϊκη Ένωση: Το πιο σκληρό πρόσωπο του κορωνοϊού βλέπουν οι οικονομικά ευάλωτοι

Στις μέρες μας, περίπου 24 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες υφίστανται σοβαρές υλικές στερήσεις, έχοντας σοβαρότατη έλλειψη οικονομικών πόρων. Για τον αριθμό αυτόν, ο οποίος αντιστοιχεί στο 5,6% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος επιδείνωσης εξαιτίας της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Νέα έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) αναφέρει ότι ο κορωνοϊός έχει δυσχεράνει τη θέση των φτωχών και των κοινωνικά αποκλεισμένων, ενώ αποτελεί πρωτόγνωρη τροχοπέδη για τις δράσεις ευρωπαϊκών οργανώσεων-εταίρων της ΕΕ όπως το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), οι οποίοι στοχεύουν στην ανακούφιση των ανωτέρω ομάδων.

Πριν από λίγο καιρό, η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού υποχρέωσε σε καθεστώς καραντίνας ολόκληρη την Ευρώπη, φέρνοντας τους λιγότερο έχοντες σε αισθητά δυσχερέστερη θέση ενώπιον των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των έκτακτων περιοριστικών μέτρων. Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό η μέχρι πρότινος πτωτική τάση του ποσοστού των ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις να αλλάξει δραματικά μέσα στο 2020.

Στα επιμέρους στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς το 15,9% των πολιτών της υφίσταται σοβαρές υλικές στερήσεις· το δεύτερο χειρότερο ποσοστό που καταγράφεται στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία (19,9%), τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ περιορίζεται στο 5,6%.

Δείκτης ποσοστού πολιτών που υφίστανται
σοβαρές υλικές στερήσεις ανά χώρα της ΕΕ


Υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές

Όπως αναφέρει η EPRS, τα ποσοστά θνησιμότητας είναι συνήθως υψηλότερα στις φτωχότερες περιοχές, με τον κορωνοϊό να φαίνεται ότι επιδεινώνει το πρόβλημα. Σε αυτό συνηγορεί πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών της Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία επισημαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πιο φτωχές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι πιο πιθανό να υποκύψουν στη νόσο της COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αγγλία, το ποσοστό θνησιμότητας βρέθηκε να είναι 55,1 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και 25,3 θάνατοι ανά 100.000 στις οικονομικά εύρωστες περιοχές. Στην Ουαλία, οι πιο φτωχές περιοχές κατέγραψαν διπλάσιο ποσοστό θνησιμότητας από τις λιγότερο υποβαθμισμένες περιοχές.

Πρωτοβουλίες για την προστασία των πλέον ευάλωτων

Προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι και να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές των φορέων στο έργο τους, η ΕΕ έχει λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην κοινωνική πολιτική. Ακόμη, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2020, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές για την προσαρμογή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στις νέες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι το FEAD δραστηριοποιείται στην παροχή τροφίμων (π.χ. διανομή συσκευασμένων τροφίμων και γευμάτων), υλικής βοήθειας (π.χ. ρούχα) και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης (π.χ. αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες) για όσους το έχουν ανάγκη.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται η θέσπιση ηλεκτρονικών κουπονιών για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής βοήθειας για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης κατά την παράδοση των τροφίμων. Επιπλέον, χρήματα του FEAD διατέθηκαν για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού για όσους πραγματοποιούν τις παραδόσεις.