Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν το 2020 για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων

Τον Ιανουάριο οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Ποσό ύψους 220,9 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το 2020 η Κομισιόν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού, ύψους 118 εκατ. ευρώ, θα αφορά δράσεις προώθησης σε αγορές εκτός ΕΕ με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, όπως είναι οι αγορές του Καναδά, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας, του Μεξικού και των ΗΠΑ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και να αυξηθεί το μερίδιο πώλησής τους στη διεθνή αγορά, με στοχευμένο προσανατολισμό. Στα επιλέξιμα προϊόντα περιλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο, και οι οίνοι. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, όσον αφορά τα προγράμματα προώθησης, θα δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του 2020.

Προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα «απλά», για τα οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένας ή περισσότεροι φορείς/οργανισμοί από το ίδιο κράτος-μέλος της ΕΕ, και στα «πολλαπλά», για τα οποία μπορούν να υποβάλουν πρόταση ενδιαφέροντος τουλάχιστον δύο οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Για τα «απλά» προγράμματα θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ και για τα «πολλαπλά» 91,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, ένα κονδύλι ύψους 9,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά τη διοργάνωση εκθέσεων και εκστρατειών επικοινωνίας, ακόμη και διπλωματικές επαφές, από τον αρμόδιο επίτροπο Γεωργίας, ο οποίος θα συνοδεύεται κάθε φορά από επιχειρηματικές αντιπροσωπείες. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με επιπλέον 17,2 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα πολλαπλής προώθησης του 2019.

Ενημέρωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα προώθησης θα συμβάλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα βιολογικά προϊόντα. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και στην ποικιλία και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των γεωργικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα προγράμματα που θα επικεντρωθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στην αύξηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών.