Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απαιτεί «πράσινες» δεξιότητες για τους νέους

Τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και τις κατάλληλες δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μελλοντικοί εργαζόμενοι σε μία πράσινη οικονομία καταγράφει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Cedefop, στην έκθεση «The Green Employment And Skills Transformation».

Πιο αναλυτικά, ο αντίκτυπος της μετάβασης σε μία πράσινη οικονομία αφορά όλους τους επαγγελματικούς τομείς.

Ξεκινά με τους τομείς που συνδέονται πιο άμεσα με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή όπως η ενέργεια, ο αγροτικός τομέας, οι μεταφορές και η μεταποίηση ενώ θα επεκταθεί και σε όλους τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με την έκθεση αρκετοί νέοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για «πράσινα» επαγγέλματα ενώ νέα και αναδυόμενα επαγγέλματα που συνδέονται με «πράσινα» προϊόντα πρόκειται να εμφανιστούν.

Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τα επόμενα χρόνια προβλέπεται οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνολογία και την πράσινη οικονομία να είναι στην πρώτη γραμμή της οικονομίας με τους νέους να χρειάζεται να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους.

Οι νέες αυτές θέσεις που θα σχετίζονται με τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική, το υπολογιστικό νέφος και την ανάπτυξη προϊόντων συνεπάγονται αύξηση των αναγκών αναβάθμισης δεξιοτήτων και των αντίστοιχων μαθησιακών θεμάτων.

Με αποστολή να καλύψει τις ανάγκες για σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που προετοιμάζουν τα άτομα που αναζητούν εργασία με ψηφιακές δεξιότητες για να μειώσουν το τεχνολογικό χάσμα, η Ψηφιακή Επαγγελματική Σχολή του EIT υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών και οργανισμών δημιουργώντας ένα οικοσύστημα μάθησης. Η πρωτοβουλία τροφοδοτείται από μαθήματα συνεχούς εκπαίδευσης, ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν κρίσιμες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σε Ευρωπαίους επαγγελματίες και στελέχη.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του EIT-DIGITAL.