Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίο: Δημιουργία διακοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα «Κτηνοτροφία και κτηνοτροφικά προϊόντα»

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Δεκατρείς ευρωπαϊκές οργανώσεις, που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, έστειλαν προς τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου επιστολή, που αναφέρουν την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Balazs Hidveghi (ΕΛΚ) για τη δημιουργία διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κτηνοτροφία και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

«Ζητάμε την υποστήριξή σας για τη δημιουργία μιας τόσο σημαντικής διακοινοβουλευτικής ομάδας και σας ενθαρρύνουμε να υπογράψετε τη δήλωση υποστήριξης», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 έθεσαν θέματα, όπως η ευημερία των ζώων και η κτηνοτροφία, στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Οι κτηνοτρόφοι, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου, αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό παραπληροφόρησης χωρίς να έχουν πάντοτε τη δυνατότητα ή την ικανότητα απάντησης. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Το μοντέλο κτηνοτροφίας της ΕΕ, που βασίζεται σε διαφοροποιημένες, τοπικές και οικογενειακές γεωργικές δομές, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας και βιομηχανιών και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια σταθερή και οικονομικά προσιτή προσφορά θρεπτικών τροφίμων, συντηρώντας τις οικογένειες της Ευρώπης και υποστηρίζοντας τις γαστρονομικές μας παραδόσεις. Σήμερα επικρατεί ένα χάσμα γνώσης μεταξύ του τι πραγματικά κάνει ο τομέας της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη και τι γίνεται κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους και τους καταναλωτές.

Σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει, επίσης, έλλειψη κατανόησης της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι πρωτογενείς παραγωγοί σε μια αλυσίδα αξίας που βρίσκεται υπό πίεση. Η δημιουργία της Διακομματικής Ομάδας αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα φόρουμ για δίκαιες και ισορροπημένες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ, με βάση τα γεγονότα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κτηνοτροφία, υπό όλες τις μορφές της, έχει φέρει και θα συνεχίσει να φέρνει πολλά οφέλη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας συνεχώς τις πρακτικές της. Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξετε τη δημιουργία αυτής της Διακομματικής Ομάδας και ότι θα συμμετάσχετε ενεργά και θα συμβάλλετε σε αυτήν».