-Διαφήμιση-

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν στην αρχική τους στάση σχετικά με την πολιτική απέναντι στο Green Deal της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ως στόχο θέτει το 2030 να μειωθούν κατά το ήμισυ τα απόβλητα τροφίμων και να καθοριστούν δεσμευτικοί στόχοι μείωσης για τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα.

Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, το ψήφισμα που πέρασε στο Στρασβούργο την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου δίνει μια πρώτη γεύση των σημείων που θα αμφισβητηθούν τους επόμενους μήνες όσον αφορά τις γεωργικές πτυχές της πράσινης διαπραγμάτευσης.Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια δεν μετέβαλαν την κοινή πρόταση ψηφίσματος, την οποία συμφώνησαν ήδη οι κύριες πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο την Τρίτη (21 Ιανουαρίου) το απόγευμα.

Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, το κείμενο που εγκρίθηκε περιέχει μια ισχυρή αναφορά στην αντιμετώπιση της «εξάρτησης από φυτοφάρμακα» και στη «σημαντική μείωση της χρήσης και του κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων», παρόλο που δεν καθορίστηκαν τέτοιοι στόχοι μείωσης, αφήνοντας το θέμα ανοικτό για περαιτέρω συζητήσεις τους επόμενους μήνες.

Αρχικά, ακόμη και η Επιτροπή είχε θέσει έναν στόχο 50% για τη μείωση των φυτοφαρμάκων στο πρώτο Green Deal, που διέρρευσε πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, επιλέγοντας στη συνέχεια να καταργήσει οποιαδήποτε αναφορά στους αριθμούς στην τελική πρόταση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων για την εκπόνηση ενός κοινού κειμένου έδειξαν επίσης ότι οι ευρωβουλευτές θα πολεμήσουν όχι μόνο με αριθμούς και στόχους, αλλά και με τη διατύπωση ορισμένων προτάσεων.

Για παράδειγμα, η επιλογή μεταξύ περιορισμού της «χρήσης» ή του «κινδύνου» των φυτοφαρμάκων θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο συνολικό σχέδιο μείωσης των φυτοφαρμάκων που η ΕΕ θέλει να εφαρμόσει.

-Διαφήμιση-