Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Εκδόθηκαν οι νέοι κανόνες για σήμανση και επισήμανση του Ευρωπαϊκού πρωινού

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε τυπικά επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τη σύνθεση, την επισήμανση και την ονομασία του μελιού, των χυμών φρούτων, των μαρμελάδων φρούτων και του αφυδατωμένου γάλακτος.

Οι επικαιροποιημένες «οδηγίες για το πρωινό» έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, να εξασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων και να μειώσουν την απάτη στον τομέα των τροφίμων.

Η σημερινή έκδοση των αναθεωρημένων προτύπων εμπορίας για ορισμένα τρόφιμα για πρωινό καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή και να καταπολεμήσουμε την απάτη στον τομέα των τροφίμων. Η αυξημένη διαφάνεια θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές και υγιεινές επιλογές.

David Clarinval, Αντιπρόεδρος της Βελγικής Κυβέρνησης και Υπουργός Μεσαίας Τάξης, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Γεωργίας, Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων και Δημοκρατικής Ανανέωσης

Κύριες βελτιώσεις

Μέλι

Στην περίπτωση των μειγμάτων μελιού, οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν σαφέστερη την επισήμανση των χωρών καταγωγής, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του μελιού. Η επισήμανση θα αναφέρει τις χώρες προέλευσης κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το βάρος, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι, όσον αφορά το μέλι που διατίθεται στην αγορά στο έδαφός τους, επιτρέπεται η αναγραφή του ποσοστού μόνο για τα τέσσερα μεγαλύτερα μερίδια, εφόσον οι εν λόγω χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % του μείγματος.

Χυμοί φρούτων

Προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα, εισάγονται τρεις κατηγορίες χυμών φρούτων, ήτοι «χυμός φρούτων μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα», «χυμός φρούτων μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα από συμπυκνωμένο χυμό» και «συμπυκνωμένος χυμός φρούτων μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα».

Χάρη στα νέα πρότυπα, η ένδειξη «οι χυμοί φρούτων περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα» μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται στην ετικέτα. Σκοπός είναι η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς οι καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των χυμών φρούτων (οι οποίοι, εξ ορισμού, δεν μπορούν να περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα) και των νέκταρ φρούτων.

Μαρμελάδες

Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε φρούτα θα αυξηθεί από 350 σε 450 γραμμάρια ανά κιλό για τις μαρμελάδες και από 450 σε 500 γραμμάρια ανά κιλό για τις μαρμελάδες έξτρα. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της ποσότητας ζάχαρης στις μαρμελάδες, κάτι που καθιστά εφικτή μια πιο υγιεινή διατροφή και στηρίζει την αγορά φρούτων.

Γάλα

Στην περίπτωση του αφυδατωμένου γάλακτος, θα επιτρέπονται επεξεργασίες για την παραγωγή προϊόντων αφυδατωμένου γάλακτος χωρίς λακτόζη.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα νέα μέτρα θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δύο έτη.