Ευρωπαϊκό ταμείο για τη στήριξη της κυκλικής βιοοικονομίας

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή επενδυτικού συμβούλου για τη σύσταση και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κυκλικής Βιοοικονομίας (ECBF). Ο επιλεγμένος σύμβουλος επενδύσεων θα ενεργεί ως διευθυντής του Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Το νέο ταμείο θα παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε καινοτόμες εταιρείες κυκλικής βιοοικονομίας και σε έργα διάφορων διαστάσεων. Η διοίκηση της ECBF θα αντλήσει κεφάλαια από δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές με στόχο τα 250 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν και της ΕΤΕπ εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της νέας στρατηγικής για τη βιοοικονομία που υιοθετήθηκε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας μέσω ενός ευρέος φάσματος χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε: «Η βιώσιμη βιοοικονομία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυκλικής Βιοοικονομίας θα καλύψει τα κενά χρηματοδότησης, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις που θα φέρουν τις βιολογικές καινοτομίες πιο κοντά στην αγορά».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Μακντόουελ, αρμόδιος για τη γεωργία και τη βιοοικονομία, δήλωσε: «Η χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για την παραγωγή αγαθών και ενέργειας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και για τη μείωση εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου, έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο για να διασφαλίσουμε ότι τα πρωτοποριακά έργα στον τομέα θα λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται».