Ο ευρωπαϊκός κλάδος κοτόπουλου εκπονεί οδικό χάρτη βιωσιμότητας

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, AVEC

Την εκπόνηση ενός Καταστατικού Χάρτη Βιωσιμότητας ανακοίνωσε η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Πουλερικών (AVEC), σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να υπογραμμίσει τη δέσμευση του ευρωπαϊκού κλάδου κρέατος πουλερικών σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

«Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Farm to Fork» στην οποία τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν την ΕΕ στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, ο κλάδος των πουλερικών της ΕΕ θέλει να συμβάλει σε έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό κόσμο.

Στοχεύουμε στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας: τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Avec, Gert Jan Oplaat, επισημαίνοντας ότι η AVEC στοχεύει να παρέχει έναν σαφή οδικό χάρτη για τα βασικά χαρακτηριστικά που αφενός συμβάλλουν στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας και αφετέρου εγγυώνται την ανθεκτικότητα του κλάδου στο μέλλον.

«Ο κλάδος των πουλερικών είναι μέρος της λύσης, προχωρώντας προς τη διασφάλιση βιώσιμων και διαθέσιμων τροφίμων», πρόσθεσε.

Ο οδικός χάρτης της AVEC έχει τη μορφή λίστας φιλοδοξιών, τι οποίες τρέφει ο κλάδος στους ακόλουθους τομείς:

✱ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

✱ Συσκευασία

✱ Καλή διαβίωση των ζώων

✱ Αντιβιοτικά

Η Avec υπέβαλε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια λίστα με μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η επιτυχία του οδικού χάρτη:

✱ Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στα προϊόντα της ΕΕ – και για την καλή διαβίωση των ζώων.

✱ Θα πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού για το κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες στα σύνορα της ΕΕ με αύξηση της συχνότητας των ελέγχων.

✱ Απαιτούνται επενδύσεις για καλύτερο έλεγχο των υπολειμμάτων ουσιών στο κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα πρότυπα της ΕΕ.

✱ Οι αποστολές ελέγχου σε τρίτες χώρες θα πρέπει να διέπουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού από το εκκολαπτήριο έως το σφαγείο. Οι έλεγχοι στο αγρόκτημα και στο εργοστάσιο ζωοτροφών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

✱ Πρέπει να θεσπιστεί νέα νομοθεσία για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης για όλα τα προϊόντα που περιέχουν κρέας πουλερικών (ειδικά για κατανάλωση εκτός σπιτιού).