Ευρώπη: Μείωση άνω του 43% στη χρήση αντιβιοτικών σε ζώα εκτροφής από το 2011

Εχοντας διανύσει περισσότερο από μια δεκαετία συλλογής δεδομένων από όλη την Ευρώπη, η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτήρησης της Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών Ουσιών στην Κτηνιατρική (ESVAC) αποτυπώνει σημαντική μείωση των πωλήσεων αντιβιοτικών για λόγους υγείας των ζώων, κατά 43,2% από το 2011.

Η πτώση είναι αξιοσημείωτη σε ορισμένες από τις χώρες με τον παραδοσιακά υψηλότερο όγκο πωλήσεων αντιβιοτικών για χρήση σε παραγωγικά ζώα. Αντίστοιχα, με σημείο αναφοράς τα δεδομένα από τις πωλήσεις του 2019 και του 2020, επισημαίνεται μια συνεχής καθοδική τάση στις πωλήσεις των πιο σημαντικών κτηνιατρικών αντιβιοτικών από ιατρικής απόψεως:

✱ 32,8% για τις κεφαλοσπορίνες 3ης και 4ης γενιάς.
✱ 76,5% για τις πολυμυξίνες.
✱ 12,8% για τις φθοριοκινολόνες.
✱ 85,4% για άλλες κινολόνες.

Η τάση αποδίδεται στις πολυετείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, δείχνοντας ότι ο κτηνοτροφικός τομέας της Ευρώπης έχει σημειώσει πρόοδο.

«Είναι ένα αποτέλεσμα προσπάθειας εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία για την αύξηση της πρόληψης ασθενειών και τη βελτίωση της διαχείρισης της υγείας των ζώων μέσω καλύτερων πρακτικών υγιεινής, μέτρων βιοασφάλειας, χρήσης εμβολίων και διατροφής», δήλωσε η Roxane Feller, γενική γραμματέας της AnimalhealthEurope, ένωσης που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές ζωικών φαρμάκων, εμβολίων και άλλων προϊόντων για την υγεία των ζώων στην Ευρώπη.