Σ. Φάμελλος: Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στα ζητήματα περιβάλλοντος

“Η κυβέρνηση έχει έμπρακτα αποδείξει την υψηλή πολιτική της δέσμευση  στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας. Βγαίνοντας από τα δεσμά των προγραμμάτων και των μνημονίων έχουμε ανάγκη ως χώρα μια μακροπρόθεσμη και ανταγωνιστική αναπτυξιακή πολιτική, με εξωστρεφές και καινοτομικό προϊόν που δημιουργεί ΑΕΠ, αλλά και υπεραξία, την οποία η χώρα και η κοινωνία θα εκμεταλλευτεί ώστε κανείς να μην μείνει πίσω”, ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην ανοικτή επετειακή εκδήλωση των 10 Χρόνων Δράσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όπως εξήγησε,  το σύνθημα “κανείς να μην μείνει πίσω” δεν αποτυπώνει μόνο την κοινωνική διάσταση της αλληλεγγύης, αλλά και τη διάσταση της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης, της εξασφάλισης πόρων ανάπτυξης, της μάχης ενάντια στην κλιματική αλλαγή αλλά και την ανάγκη περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης. “Η νέα ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αντίγραφο της παλαιάς, δεν μπορεί να πετύχει με παλιές συνταγές”, συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ. Αντίθετα, “απαιτεί μεταρρυθμιστικές τομές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και της οικονομίας και του περιβάλλοντος”. Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασμός μιας νέας παραγωγής χαμηλού άνθρακα και μηδενικών αποβλήτων, ουσιαστικά κυκλικής,  όπου η αριστεία στην παραγωγή, την έρευνα και την καινοτομία θα δημιουργούν οφέλη για όλη την κοινωνία, και φυσικά για τους παραγωγούς είναι επιβεβλημένος και δεν χωρά καθυστερήσεις.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι η κυβερνητική περιβαλλοντική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα μόλις σε 4,5 χρόνια να υλοποιηθούν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις (Περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, δασικοί χάρτες, Κτηματολόγιο, οριοθέτηση περιοχών NATURA, Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και Κυρωμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, εκπόνηση  του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα κ.λπ.)  αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η αντίθεση ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσέλκυση επενδύσεων είναι ψευδεπίγραφη. 

Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης όσον αφορά στα ζητήματα του περιβάλλοντος“,  συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελλος και πληροφόρησε σχετικά με τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και για την  Έκθεση για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που αναγνωρίζει τα βήματα που έχει κάνει η χώρα μας στην κυκλική οικονομία, στον σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, στην διακυβέρνηση και τους καθαρούς κανόνες για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στη δρομολόγηση έργων αποβλήτων και λυμάτων. 

“Αν και πάντα θα υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε, εντούτοις έχουν ήδη δημιουργηθεί – με μεγάλο αγώνα – οι προϋποθέσεις της ευημερίας και της προόδου. Και σε γεωπολιτικό επίπεδο οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν δώσει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, ασφάλεια επενδύσεων και αναβάθμιση της χώρας μας”., σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος. “Η πορεία προς το μέλλον, για να είναι βιώσιμη, απαιτεί ισχυρές αλλαγές, επαναστατικές στο μοντέλο παραγωγής, στη λειτουργία της διοίκησης και  αυτοδιοίκησης αλλά και στην ατομική στάση όλων. Την πορεία αυτή θα αποφασίσουν οι πολίτες στις ερχόμενες εκλογές, για να συνεχίσει η πορεία προόδου της χώρας”, κατέληξε.