#FarmersClimAct: Οι Ευρωπαίοι αγρότες παίρνουν στα χέρια τους τη δράση για το κλίμα

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν από την άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας στο Ελσίνκι, οι Copa & Cogeca δημοσίευσαν τη θέση τους σχετικά με τη δράση για το κλίμα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές επιλογές που θα επιτρέψουν στους αγρότες και στους συνεταιρισμούς της ΕΕ να παραμείνουν πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο γενικός γραμματέας των Copa & Cogeca, Πέκα Πεσόνεν, σχολιάζοντας τη δημοσίευση του εγγράφου, είπε: «Οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι ιδιοκτήτες δασών και οι συνεταιρισμοί τους είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η ευρωπαϊκή γεωργική κοινότητα δεν είναι αντίθετη στη λήψη μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και τους στόχους της, η οποία είναι αναπόφευκτη χωρίς την πλήρη συμμετοχή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας. Κανένας άλλος τομέας στην Ευρώπη δεν είναι ικανός να απομακρύνει τους ρύπους από την ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων μας, χρειαζόμαστε τόσο συνεπείς πολιτικές, όσο και γενική δημόσια υποστήριξη».

Έχουν γίνει αρκετά, πρέπει να γίνουν περισσότερα

Το γεωργικό μοντέλο της ΕΕ, που βασίζεται σε διαφοροποιημένες, τοπικές και οικογενειακές γεωργικές δομές, συγκαταλέγεται στα πιο αποδοτικά συστήματα καλλιέργειας στον κόσμο. Αυτό επέτρεψε στη γεωργία της ΕΕ να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητά της κατά 25% από το 1990 και, ταυτόχρονα, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% την ίδια χρονική περίοδο, αποσυνδέοντας αποτελεσματικά την κλιματική επίπτωση από την αύξηση της παραγωγής.

Ωστόσο, οι αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ αναγνωρίζουν επίσης ότι τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η προσαρμογή και να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πολιτικής, εκτιμάται ότι οι περαιτέρω μειώσεις των γεωργικών εκπομπών θα είναι περιορισμένες, μεταξύ 0,5% και 3% μέχρι το 2030.

Υπάρχουν λύσεις, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, όπως παρουσιάζονται στην ειδική πλατφόρμα www.farmersclimact.eu που δημοσιεύτηκε από τις Copa & Cogeca μαζί με τη θέση τους, ενθαρρύνοντας τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς από όλη την Ευρώπη να επικοινωνούν περισσότερο σχετικά με τις καθημερινές τους δράσεις για το κλίμα.

Σύμφωνα με τις δύο μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις, ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις γεωργικών εκπομπών χωρίς αρνητική επίδραση στην παραγωγή, είναι η παροχή κινήτρων για την υποστήριξη πρακτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων. Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη μείωση των γεωργικών εκπομπών της ΕΕ εκτός από την παροχή κινήτρων και υπηρεσιών επέκτασης θα είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του γεωργικού τομέα της ΕΕ και την απώλεια της ανταγωνιστικότητάς του.

Ο ειδικός ρόλος της γεωργίας στην κλιματική δράση, όπως ορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού, πρέπει να αναγνωριστεί στα προγράμματα ενίσχυσης για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος για τους αγρότες, μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης των παραπάνω προγραμμάτων, ανοίγει τον δρόμο για αύξηση με βιώσιμο τρόπο της παραγωγικότητας της γεωργίας, σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα του εδάφους.

Όσον αφορά το εμπόριο, οι Copa & Cogeca υπενθύμισαν ότι οποιαδήποτε αποδυνάμωση της σημερινής προστασίας των συνόρων της ΕΕ για τα αγροτικά προϊόντα θα μπορούσε να υπονομεύσει δραματικά τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών, ιδίως στον τομέα της κτηνοτροφίας, και θα μπορούσε να αποτρέψει μια καθαρή παγκόσμια μείωση των εκπομπών. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της δράσης για το κλίμα, πρέπει να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο για την εφαρμογή μέτρων για το κλίμα, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.