Τα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι «αποσυνδεδεμένα» από την επιστήμη του κλίματος και διαιωνίζουν την αδράνεια των φορέων χάραξης πολιτικής, όπως προειδοποιεί νέα έκθεση της ΜΚΟ Finance Watch για την οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με τον Thierry Philipponnat, επικεφαλής οικονομολόγο του Finance Watch, πολλές αναλύσεις οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δεν λαμβάνουν υπόψη τα σημεία καμπής και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης που καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη των επιπτώσεων του φαινομένου.

«Οι οικονομικοί κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής μοντελοποιούνται αυτήν τη στιγμή με παρόμοιο τρόπο με τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Ωστόσο, σε αντίθεση με παλαιότερες οικονομικές απώλειες, οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή θα είναι εμφατικά μεγαλύτερες, απρόβλεπτες και μόνιμες», όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Finance Watch, είναι ότι οι ρυθμιστικές υπηρεσίες και οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τέτοια ξεπερασμένα μοντέλα. «Οι οικονομολόγοι που αναλύουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να είναι συνένοχοι, έστω και άθελά τους, στην αδράνεια των φορέων χάραξης πολιτικής», δήλωσε ο Philipponnat.