Φιστικιά: Προληπτικά μέτρα πριν και μετά την εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων

Συμβουλές για τις νέες φυτεύσεις φιστικιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με εδαφογενείς ασθένειες του κορμού και του ριζικού συστήματος (φυτόφθορα, σηψηρριζία, αδρομύκωση), όσο και με ασθένειες της κόμης των δέντρων (βοτρυοσφαίρια, σεπτορίωση).

Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση

Η καλλιέργεια της φιστικιάς θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές με υψηλή σχετικά υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διότι ευνοείται η εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών.

✱ Αποφασιστικός παράγοντας είναι το στραγγερό έδαφος, καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες.

✱ Η βαθιά άροση πριν από τις νέες φυτεύσεις βοηθά στη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος.

✱ Εάν επιλέγονται αγροί που έχουν καλλιεργηθεί με ευπαθείς στην αδρομύκωση ξενιστές (βαμβάκι, πατάτα, ντομάτα, ελιά, λαχανικά κ.λπ.), θα πρέπει να προηγηθεί διετής αμιψεισπορά με σιτηρά πριν από την εγκατάσταση του νέου φιστικεώνα.

✱ Η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστικής σημασίας.

✱ Τα δέντρα να είναι εμβολιασμένα σε μεγάλο ύψος (70 εκ.) από την επιφάνεια του εδάφους.

✱ Καλό είναι πριν από τη φύτευση να γίνει ανάλυση εδάφους.

✱ Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δέντρων. Με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία, όταν μεγαλώσουν τα δέντρα, και ευνοείται η εμφάνιση σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών.

Προληπτικά μέτρα μετά τη φύτευση

✱ Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι
η στάγδην άρδευση.

✱ Για τον περιορισμό των ασθενειών λαιμού και ριζικού συστήματος απαιτούνται επίσης:

✱ Αποφυγή συσσώρευσης χώματος γύρω από τη βάση του κορμού και στις ρίζες.

✱ Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις, περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.

✱ Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και
εργαλεία.

✱ Επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά.

✱ Τέλος, με σωστό κλάδεμα διαμόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δέντρου.