Τουρκία: Μια παγκόσμια αγροτική υπερδύναμη με οδηγό τον «πράσινο χρυσό»

Οι επιδοτήσεις της ΕΕ, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του φιστικιού που παράγει η Ανατολία και τις καλές πρακτικές, εξέθρεψαν ένα παγκόσμιο «success story» στην αγορά των ξηρών καρπών. Η «ΥΧ» εμβαθύνει στην εικοσαετία αλλαγών που μετασχημάτισαν τον πρωτογενή τομέα της γειτονικής χώρας και χαρτογραφεί το αγροτικό μοντέλο που θέτει τις βάσεις, ώστε αυτή να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί.
28/06/2024
19' διάβασμα
tourkia-mia-pagkosmia-agrotiki-yperdynami-me-odigo-ton-prasino-chryso-324514

Με αφορμή την πρόσφατη συμμετοχή του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γεώργιου Ζακυνθινού, στο δεύτερο Διεθνές WORKSHOP για τη φιστικιά στην περιοχή της Ανατολίας, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σύρτης το διάστημα 29-30 Μαΐου, η «ΥΧ» επιχειρεί μια αποτύπωση του χρονικού των κοσμογονικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην ύπαιθρο της Τουρκίας κατά τον 21ο αιώνα. Τι μεσολάβησε ώστε να μετατραπεί η γειτονική χώρα σε αγροτική υπερδύναμη και πώς το «success story» του φιστικιού έφτασε στο σημείο να αποτελεί σημείο αναφοράς για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Η τουρκική γεωργία έχει αναχθεί σε μία από τις δέκα μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες στον κόσμο, ειδικά με τον μετασχηματισμό που έχει υποστεί τα τελευταία 20 χρόνια και, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που διαθέτει, προβλέπεται ότι ο αγροτικός τομέας στη χώρα μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω.

Η αγροτική παραγωγή της Τουρκίας, η οποία ανερχόταν σε 24,48 δισ. δολάρια το 2002, έσπασε ρεκόρ το 2022, ξεπερνώντας τα 56 δισ. δολάρια. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φτάσει τα 113 δισ. δολάρια τη δεκαετία του 2030 και τα 273 δισ. δολάρια τη δεκαετία του 2050.

Ενώ το μερίδιο του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ ήταν 6,5% το 2022, η Τουρκία έχει γίνει η 9η χώρα στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων έσπασαν το ρεκόρ όλων των εποχών το 2022, με 34,2 δισ. δολάρια. Η γειτονική χώρα πέτυχε 20,8 φορές αύξηση της γεωργικής παραγωγής τα τελευταία 20 χρόνια, με την υποστήριξη που παρέχει στους αγρότες. Αυτό την κατατάσσει όχι μόνο στις δέκα πρώτες θέσεις παγκοσμίως, αλλά και στην κορυφή της Ευρώπης.

Προενταξιακή βοήθεια

Την περίοδο 2002-2022, τα κίνητρα και οι επιχορηγήσεις ύψους 70 δισ. δολαρίων που είχε θέσει σε εφαρμογή ο δημόσιος τομέας για τη στήριξη του αγροτικού κλάδου δημιούργησαν αξία 1 τρισ. δολαρίων, ως συνολική οικονομική αξία παραγωγής την εν λόγω εικοσαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις προενταξιακές χώρες, όπως η Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έχει εγκρίνει προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (IPARD) στο πλαίσιο του μέσου για την προενταξιακή βοήθεια για βαλκανικές χώρες, αλλά και την Τουρκία, με προϋπολογισμό για τη γειτονική χώρα τα 430 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα παρέχουν τη βάση για τη στήριξη της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας για την περίοδο 2021-2027, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις προενταξιακές χώρες, όπως η Τουρκία, στην οποία αντιστοιχούν
430 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027

Αυτή η στήριξη της ΕΕ, μαζί με τις εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές, αναμένεται να δημιουργήσει συνολικά επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ σε αγροτικές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Τα προγράμματα IPARD αποτελούν, επίσης, σαφές μήνυμα της υποστήριξης της ΕΕ στις επενδύσεις στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, ως στοιχείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους.

Τα προγράμματα συμβάλλουν, επίσης, στους στόχους της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και της Πράσινης Συμφωνίας ευρύτερα. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, μέσω:

 •  Της βελτίωσης της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων και των απορριμμάτων.
 • Του εκσυγχρονισμού των περιουσιακών στοιχείων.
 • Της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.
 • Της βιολογικής παραγωγής.
 • Της μεταφοράς καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.
 •  Των περιβαλλοντικά και κλιματικά φιλικών γεωργικών μεθόδων παραγωγής.

Τα προγράμματα με τη συντομογραφία IPARD υποστηρίζουν, επίσης, επενδύσεις για ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης κτηρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Βοηθούν, ακόμη, στη δημιουργία σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού, στην αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και στην ελκυστικότητά τους για την πρόληψη της ερήμωσης μέσω καλύτερων υποδομών, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που παράγουν εισόδημα και την προώθηση της αγροτικής απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Τουρκία και όλες οι δικαιούχοι χώρες έχουν στη διάθεσή τους 13 μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Οι τέσσερις δικαιούχοι χώρες θα χρησιμοποιήσουν 10 από τα 13 διαθέσιμα μέτρα:

 • «Επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Βοηθά τις εκμεταλλεύσεις να επενδύσουν σε κτήρια ή τεχνολογίες για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πιο βιώσιμη γεωργική παραγωγή.
 • «Επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων»: Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα έργα σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας και περιβάλλοντος της ΕΕ.
 • «Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα και βιολογική γεωργία»: Στοχεύει στην προώθηση πρακτικών και μεθόδων παραγωγής γεωργικής διαχείρισης που βελτιώνουν την κατάσταση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και μετριάζουν ή/και προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή.
 • «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – προσέγγιση LEADER»: Υποστηρίζει ομάδες τοπικής δράσης που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα πολυτομεακών ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων, στην εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από κάτω προς τα πάνω, η οποία συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βελτίωση των τοπικών περιοχών.
 • «Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές»: Στοχεύει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω της ανάπτυξης φυσικής υποδομής που βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού και τη συνολική ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών.
 • «Διαφοροποίηση αγροκτημάτων και ανάπτυξη επιχειρήσεων»: Αποτελεί ένα εργαλείο για αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές οικογένειες που επιδιώκουν να αναπτύξουν μη γεωργικές δραστηριότητες, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας, διαφοροποιώντας τις πηγές εισοδήματος και αναστρέφοντας την ερήμωση της υπαίθρου.
 • «Βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων»: Συμβάλλει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων που ασχολούνται με τους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.
 • «Τεχνική βοήθεια»: Στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων δημόσιων διοικήσεων για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, με την υποστήριξη της κατάρτισης, των αναλύσεων, της παρακολούθησης προγραμμάτων και της ανάπτυξης ικανοτήτων.
 • «Συμβουλευτικές υπηρεσίες»: Έχει ως στόχο την ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα συντελέσουν στη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των αγροκτημάτων και των αγροτικών μικροεπιχειρήσεων.
 • «Δημιουργία και προστασία δασών»: Προωθεί την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων, ενώ αντιμετωπίζει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Όλα τα παραπάνω μέτρα συμβάλλουν στην οικοδόμηση εθνικών θεσμών και διακυβέρνησης στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη των προενταξιακών χωρών, μία από τις οποίες είναι και η Τουρκία.

 

Ο κλάδος του φιστικιού και η καθοριστική συνεισφορά του
Αυξήθηκαν οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του 2024 – Υπέρμετρη αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία της παραγωγής

Η παραγωγή φιστικιών είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Τουρκία, με 56 από τις 81 επαρχίες να καλλιεργούν φιστίκια, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Γκαζιαντέπ (GCE). Ωστόσο, οι δύο νοτιοανατολικές επαρχίες Gaziantep και Sanliurfa αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής παραγωγής.

Οι νοτιοανατολικές επαρχίες Adiyaman, Siirt, Kilis, Kahramanmaras, Mardin και Diyarbakir αντιπροσωπεύουν ένα επιπλέον 15% της συνολικής παραγωγής. Το υπόλοιπο 5% είναι αραιά κατανεμημένο στις περιοχές του Αιγαίου, της Μεσογείου και του Μαρμαρά, όπου η παραγωγή αυξήθηκε με αργούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Η Τουρκία είχε συνολική εκτιμώμενη συγκομιδή 179.805,03 μεγατόνους (MT) για την περίοδο 2022/2023.

Ο κλάδος του φιστικιού στην Τουρκία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας, με την τελευταία να είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φιστικιών στον κόσμο. Το ευνοϊκό κλίμα και το εύφορο έδαφός της την καθιστούν ιδανική για την καλλιέργεια του συγκεκριμένου προϊόντος και ο κλάδος απασχολεί χιλιάδες άτομα. Η βιομηχανία φιστικιών στη γειτονική χώρα υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις, με εξονυχιστικά μέτρα ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των ξηρών καρπών.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η ξηρασία και τα παράσιτα, αλλά η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών φιστικιών από την Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ποικιλιακό δυναμικό

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι φιστικιών που καλλιεργούνται στην Τουρκία: Η ποικιλία Gaziantep (Antep) και η ποικιλία Siirt. Αμφότερες διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφέρουν σε μέγεθος και σχήμα σε σύγκριση με τα φιστίκια που καλλιεργούνται στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Η ποικιλία Antep αντιπροσωπεύει το 85% των φιστικιών που καλλιεργούνται στην Τουρκία. Η ποικιλία Siirt αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 15% της παραγωγής και θεωρείται ποικιλία υψηλότερης απόδοσης από την Gaziantep.

Τα πρότυπα ποιότητας για τα τουρκικά φιστίκια έχουν άμεση σχέση με το μέγεθος του ξηρού καρπού. Οι 90 ξηροί καρποί ή λιγότεροι ανά 100 γραμμάρια θεωρούνται πρώτης ποιότητας.

Τα 90-100 καρύδια είναι δεύτερης ποιότητας, τα 100-120 καρύδια είναι τρίτης ποιότητας και περισσότεροι από 120 ξηροί καρποί είναι τέταρτης ποιότητας. Η παραγωγή φιστικιών υψηλής ποιότητας προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον, με βάση τον αυξανόμενο αριθμό νέων δέντρων που παρατηρείται στην Τουρκία.

Η εκπαίδευση ενισχύει την παραγωγή και την ποιότητα

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του μετριασμού του φυσικού κύκλου παραγωγής, οι καλλιεργητές φιστικιών έχουν αρχίσει να επιστρατεύουν καλές γεωργικές πρακτικές, ειδικά σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας. Με την υποστήριξη τοπικών πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων, οι αγρότες συνειδητοποιούν σταδιακά ότι μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες αποδόσεις με «καλές» εδαφικές συνθήκες, καλύτερη φροντίδα των δέντρων και άρδευση.

Παρότι, όμως, ο αριθμός των αρδευόμενων φιστικεώνων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των ασυνήθιστων συνθηκών ξηρασίας, οι αρδευόμενες αυτές εκτάσεις εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε μόνο ένα κλάσμα της συνολικής παραγωγής. Από το 2011, το Τουρκικό Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διάβρωσης του Εδάφους, των Δασών και της Προστασίας των Φυσικών Οικότοπων (TEMA), με συνεισφορές ιδιωτικών εταιρειών, έχει αναλάβει ένα έργο για την αύξηση των αποδόσεων φιστικιού στις επαρχίες Gaziantep και Sanliurfa. Το έργο, το οποίο ονομάζεται «Μακάρι να έχετε άφθονα φιστίκια», εκπαιδεύει τους αγρότες στο πώς να φροντίζουν σωστά τα δέντρα τους. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη βελτίωση των τεχνικών κλαδέματος και κοπής, καθώς και σε καλύτερες πρακτικές εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι αγρότες που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και εφάρμοσαν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές είδαν τις αποδόσεις τους να τριπλασιάζονται. Εν τω μεταξύ, τα πανεπιστήμια στις μεγάλες περιοχές καλλιέργειας φιστικιού στην Τουρκία έχουν αναπτύξει καλύτερες μεθόδους παραγωγής και μέτρα φυτοπροστασίας για να βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν τις αποδόσεις.

Οι εξαγωγές τουρκικών φιστικιών σε αριθμούς

Οι εξαγωγές φιστικιών της Τουρκίας έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, ύψους 73,79 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2024, μια αξιοσημείωτη αύξηση από τα 24,25 εκατ. δολάρια του προηγούμενου έτους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτή η αύξηση αποδεικνύεται από τις αποστολές φιστικιών της Τουρκίας σε 69 χώρες από την αρχή του έτους, έναντι 151,57 εκατ. δολαρίων σε εξαγωγές σε 96 χώρες το προηγούμενο έτος, υποδηλώνοντας επιταχυνόμενο ρυθμό εξαγωγών το 2024.

Η Ιταλία, η Γερμανία και το Ιράκ είναι οι τρεις πρώτοι εισαγωγείς τουρκικών φιστικιών, με αξία εισαγωγής 12,15 εκατ. δολαρίων, 11,83 εκατ. δολαρίων και 9,12 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα. Αυτή η αύξηση των εξαγωγών υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμια αγορά ξηρών καρπών και την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για τα φιστίκια της.

Αναμένεται διπλασιασμός της παραγωγής με τα νέα αρδευτικά συστήματα

Στην Τουρκία, η καλλιέργεια του φιστικιού εντατικοποιείται συνεχώς. Σύμφωνα με τον Bekir Enroll Ak, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χαρράν της Ανατολίας, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις για λογαριασμό της «ΥΧ», «στην περιοχή της Ανατολίας αρχίζουν να χρησιμοποιούνται αρδευτικές εγκαταστάσεις και αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε παλιούς και νέους οπωρώνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, η καλλιέργεια εκσυγχρονίζεται χάρη και στο Φράγμα Ατατούρκ. Οι αγρότες γνωρίζουν την επίδραση του νερού στις φιστικιές και πειραματίζονται με τις μεθόδους άρδευσης, σηματοδοτώντας αλλαγές στις τεχνικές καλλιέργειας».

Πολλές από τις προαναφερθείσες περιοχές εγκαθιστούν ολοένα και περισσότερες φιστικιές λόγω των πολύ υψηλών εισοδημάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον αυξανόμενο –χρόνο με τον χρόνο– αριθμό των δέντρων. «Τα περασμένα χρόνια, τα περιβόλια δεν ήταν αρδευόμενα λόγω της έλλειψης του νερού, κάτι που σημαίνει ότι η παραγωγή φιστικιών αναμένεται να διπλασιαστεί στο εγγύς μέλλον», συμπληρώνει ο Τούρκος καθηγητής.

 

Η παραγωγή φιστικιών υψηλής ποιότητας προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον, με βάση τον αυξανόμενο αριθμό νέων δέντρων που παρατηρείται στην Τουρκία.

Το αντικείμενο του WORKSHOP

Μέσα από το WORKSHOP διαπιστώθηκε ότι η βιομηχανία φιστικιών της Ανατολίας, με την πλούσια ιστορία της και το πολλά υποσχόμενο μέλλον της, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών σε όσους επιθυμούν να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν.

Το διεθνές WORKSHOP, που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο της Σύρτης, στην ομώνυμη νοτιοανατολική επαρχία της Τουρκίας, εστίασε στην ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην αλυσίδα αξίας και παραγωγής του φιστικιού στην περιοχή της Ανατολίας.

Παραγωγοί, μεταποιητές και ακαδημαϊκοί φορείς συνέβαλαν σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του κλάδου, με ομιλίες, ανακοινώσεις, αλλά και βραβεύσεις επιστημόνων για τη συνεισφορά τους σε όλη αυτή την αλυσίδα γνώσης και προσφοράς στην παραγωγή του «πράσινου χρυσού», όπως αποκαλούν την καλλιέργεια της φιστικιάς στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Συμπερασματικά, μέσα από το WORKSHOP διαπιστώθηκε ότι η βιομηχανία φιστικιών της Ανατολίας, με την πλούσια ιστορία της και το πολλά υποσχόμενο μέλλον της, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών σε όσους επιθυμούν να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν. Όπως ειπώθηκε, καθώς προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, είναι σημαντικό να παραμένουμε ενημερωμένοι, ευέλικτοι και –το πιο σημαντικό– συνδεδεμένοι με τις ρίζες αυτού του «πράσινου χρυσού». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με αναφορές σε δράσεις και έργα για τα επόμενα χρόνια.

Τιμητική βράβευση για τον Έλληνα ακαδημαϊκό και επίσκεψη σε πρότυπο εργοστάσιο επεξεργασίας

Ο καθηγητής Γ. Ζακυνθινός με τη Leyla Aslanci, υπεύθυνη πωλήσεων και μάρκετινγκ της τουρκικής εταιρείας Siirt Pistachio Processing Industry and Trade Inc., το εργοστάσιο της οποίας επισκέφθηκε στο πλαίσιο του WORKSHOP.

Επίτιμος προσκεκλημένος στο WORKSHOP ήταν ο Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο ίδιος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής και, παράλληλα, βραβεύτηκε για τη διαχρονική συνεργασία του με τα πανεπιστήμια της Ανατολίας σε θέματα της καλλιέργειας και των προϊόντων της φιστικιάς. Στο πλαίσιο του WORKSHOP, ο κ. Ζακυνθινός επισκέφθηκε το ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας φιστικιών στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική επαρχία της Σύρτης και ανήκει στην τουρκική εταιρεία Siirt Pistachio Processing Industry and Trade Inc.

Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019, ως μέρος ενός έργου ύψους 10 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στις συνέργειες ΕΕ-Τουρκίας. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, το εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 60.000 τόνων φιστικιού, από περίπου 20 εκατομμύρια φιστικιές που καλλιεργούνται στη Σύρτη, ενώ συνεισφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην τοπική οικονομία της επαρχίας.